Seminář představil budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví

V polovině září zorganizovaly společnosti Tech Data Distribution, Autodesk a Geodis Brno speciální seminář zaměřený na nejnovější trendy v projektování a automatizaci stavebních prací.

Seminář představil budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví


V polovině září zorganizovaly společnosti Tech Data Distribution, Autodesk a Geodis Brno speciální seminář zaměřený na nejnovější trendy v projektování a automatizaci stavebních prací.

Seminář se uskutečnil v hotelu U Věže v Nupakách u Prahy a zúčastnilo se ho více než 70 odborníků, mezi nimiž nechyběli zástupci projekčních a stavebních firem nebo odborná veřejnost z univerzit a ministerstva dopravy.

Hlavním cílem semináře bylo představit účastníkům nové technologie, které se aktuálně začínají používat ve stavebnictví. První přednášku připravila společnost Geodis Brno a byla věnována seznámení účastníků nejen s principy přesného GPS měření a navigace, ale především aplikování těchto postupů při řízení zemních strojů na stavbách. Mezi využívané zemní stroje patří např. grejdry, buldozery, bagry, dozery, rypadla, silniční frézy atd. Využíváním těchto strojů na stavbách dochází k výraznému zpřesnění a zefektivnění prováděných prací a také ke snížení nákladů spojených s provedením stavby.

Podmínkou pro využívání těchto strojů je kromě zařízení pro příjem GPS signálu také 3D model projektu, který se má vystavit. Proto byla druhá přednáška semináře věnována právě aplikaci, která umožní jednoduše připravit modely rozličných druhů staveb – AutoCAD Civil 3D od společnosti Autodesk. Tento nástroj umožňuje projektování liniových a plošných staveb v 3D, jako například komunikací a inženýrských sítí, parkovišť nebo přípravu území pro obytné a průmyslové celky.

Poslední prezentací v dopolední části semináře bylo představení zkušeností dvou významných zákazníků, stavebních firem Alpine stavební společnost CZ a Aquasys. Obě společnosti mají bohaté zkušenosti jak s technologií GPS a navigovaných strojů, tak s produktem AutoCAD Civil 3D. Jejich zástupci shrnuli své poznatky
do zajímavých prezentací, v nichž se shodli, že uvedené technologie jim přináší velké úspory a zvýšení efektivity práce při výstavbě rozličných druhů staveb.

V odpolední části proběhla praktická ukázka aplikace zmiňovaných systémů řízení stavebních strojů při výstavbě silničního okruhu kolem Prahy, konkrétně na stavbě 513, Vestec – Lahvice. Účastníci semináře měli možnost sledovat, jak se načte model projektu
do stroje, jak se zobrazí ve stroji, napojí se na systém GPS, a jak již poté stroj automaticky vykonává zadaný úkol. V tomto případě grejdr rozhrnoval štěrk do požadované výšky
při práci na přeložce komunikace.

Další informace o tématech zmíněných na semináři získáte zde.

Komentáře