Seminář Quality Assurance pořádaný Komixem se zaměřil na kvalitu softwaru

Společnost Komix uspořádala ve středu 18. dubna seminář Základy Quality Assurance.

Seminář Quality Assurance pořádaný Komixem se zaměřil na kvalitu softwaru


Cílem tohoto semináře bylo seznámit účastníky s obecnými principy managementu kvality, s metodami zajištění kvality při tvorbě a podpoře softwarových aplikací a dále se způsoby měření a vyhodnocování kritérií kvality.

„Quality Assurance, neboli zajištění kvality, je v současné době nedílnou součástí většiny softwarových projektů. Především na rozsáhlých projektech je řízení a zajišťování kvality nezbytné pro dosažení požadovaného výsledku a pro minimalizaci chyb. V rámci projektů financovaných z grantů Evropské Unie je řízení a prokazování kvality navíc jejich povinnou součástí,“ říká Ivo Zelenka, specialista v oblasti testování společnosti KOMIX.

„Kvalifikované a efektivní testování software, bez kterého si nelze softwarový projekt prakticky představit, tvoří významnou část zajišťování kvality. Hlavním účelem Quality Assurance je především vzniku chyb předcházet a pokud vzniknou, odstranit je co nejdříve,“ dodává Zelenka.

Quality Assurance podle tiskového vyjádření společnosti Komix poskytuje zákazníkovi přidanou hodnotu nejen tím, že kvalitu díla vnímá jako rozhodující vlastnost dodávaného systému, ale také tím, že je schopna tuto kvalitu díla vyjádřit objektivními ukazateli, exaktně ji měřit, hodnotit a prokázat. Přispívá tím k ochraně investic zákazníka do informatiky.


Úvodní foto: © ra2 studio - Fotolia.com
Komentáře