Seminář společnosti KODYS

Společnost KODYS uspořádala nejen pro moravské výrobní a logistické firmy dne 14. listopadu 2007 v hotelu Jana v Přerově seminář s názvem Inteligentně řízené sklady aneb Logicky na logistiku.

Seminář společnosti KODYS


Společnost KODYS uspořádala nejen pro moravské výrobní a logistické firmy dne 14. listopadu 2007 v hotelu Jana v Přerově seminář s názvem Inteligentně řízené sklady aneb Logicky na logistiku.

Jeho cílem bylo seznámit účastníky se systémem řízeného skladu Accellos WMS, dále s jednotlivými metodami automatické identifikace, řízením skladových operací pomocí hlasových technologií a také standardy GS1 pro logistiku.

Vystoupila řada lidí ze společnost KODYS, z jejich vystoupení vyplynulo, že Accellos WMS je systém představující komplexní řešení pro automatickou evidenci a optimalizaci procesů a zásob v řízeném skladu.

Uvedeny byly výhody a nevýhody užití jednotlivých metod automatické identifikace (čárový kód, RFID technologie, DPM technologie, hlasové vychystávání, bezdrátové sítě). Podrobněji byla rozvedena problematika Direct Part Marking technologie, což je metoda permanentního označování přímo na označované komponenty.Samostatná přednáška, včetně praktické ukázky, byla věnována problematice hlasových technologií, které jsou často vhodné pro skladové operace (vychystávání, zaskladnění, inventarizace) a také provozy s nízkou teplotou, kde operátoři musí používat rukavice. Semináře se zúčastnil také zástupce americké společnosti Vocollect, který svou přednáškou tuto společnost vyrábějící hlasové technologie představil.

Společnost KODYS působí na českém trhu roku 1991 a od samotného počátku se zaměřuje na oblast integrace čárových kódů do podnikových systémů. V současné době nabízí společnost KODYS kromě kompletního řešení identifikace čárovými kódy také řešení využívající technologie RFID a hlasové technologie. Významnou součástí nabídky společnosti jsou systémy sběru dat využívající mobilní terminály a bezdrátové sítě, dodávky zařízení pro tisk a snímání čárových kódů, prodej standardního či dle požadavků zákazníka speciálně vyvinutého programového vybavení pro tato zařízení a kompletní servisní služby. Hlavní obory, do kterých společnost KODYS tyto technologie dodává, jsou především logistika a skladování, řízení skladu (warehouse management), řízení výroby a její dosledovatelnost, mobilní sběr dat, evidence majetku, retail, zdravotnictví a další.

Komentáře