Seminář v Poděbradech představil komplexní software pro výrobní firmy

„Efektivní řízení výroby prostřednictvím informačních systémů“ bylo tématem odborného semináře, který uspořádala 9. října v Poděbradech společnost LCS International společně se svými obchodními a technologickými partnery.

Seminář v Poděbradech představil komplexní software pro výrobní firmy


„Efektivní řízení výroby prostřednictvím informačních systémů“ bylo tématem odborného semináře, který uspořádala 9. října v Poděbradech společnost LCS International společně se svými obchodními a technologickými partnery.

Seminář, jehož se zúčastnilo více než osm desítek osob, byl určen především pro vedoucí pracovníky výrobních společností, zejména pro výrobní ředitele, vedoucí výroby a jednatele společností. Byl však bezesporu přínosem i pro IT manažery a ostatní osoby pověřené správou, rozvojem nebo zaváděním informačních systémů ve výrobních společnostech.Na semináři, kromě dalších přednášejících, vystoupili i zástupci managementu výrobních společnosti GS Technik a Brück AM a podělili se s posluchači o své zkušenosti a názory z výběru a zavádění informačních systémů.

Seminář, moderovaný Lukášem Ontlem, z LCS Hradec Králové, zahájil Stanislav Sýkora, generální ředitel a předseda představenstva LCS představením této společnosti a jejího místa na trhu ERP. Po něm následovala prezentace Pavla Hrůzy, odborníka na ERP řešení pro výrobu z LCS, pojednávající obecně o přínosech využívání ERP ve výrobních firmách. Na něj navázala Iva Mottlová, konzultantka Helios Orange, případovou studií o informačním systému ve firmě GS Technik. Výrobní moduly Helios Orange pro menší a středně velké společnosti poté představil senior konzultant tohoto systému, Jan Škarban. Po něm, formou případové studie, prezentoval zavádění systému Helios Green ve své firmě David Husák, výrobní ředitel Brück AM. Jako poslední bod programu vystoupili Jiří Hrubý a Jiří Flídr z ASV Náchod, kteří ve své prezentaci představili konkrétní výrobní moduly a funkce v systému Helios Green.


Jako doprovodný program mohli účastníci semináře shlédnout prezentace partnerských společností LCS: Gatema (mobilní technologie), PALSTAT (počítačové řízení jakosti), TOP TECH (napojení IS na CAD aplikace), Merz (ASP nástroje plánování do omezených kapacit), NetDirect (internetové obchodování, prezentace na internetu apod.), Posys (Docházka, údržba a servis zařízení apod.).

Komentáře