Seminaře uvádějící produkty Delphi 2009 a C++Builder 2009

Zastoupení společnosti Embarcadero Technologies v ČR a SR Vás zve zájemce na odborný seminář, v jehož průběhu vás seznámí s novými produkty CodeGear Delphi 2009 a C++Builder 2009.

Seminaře uvádějící produkty Delphi 2009 a C++Builder 2009


Zastoupení společnosti Embarcadero Technologies v ČR a SR Vás zve zájemce na odborný seminář, v jehož průběhu vás seznámí s novými produkty CodeGear Delphi 2009 a C++Builder 2009.

Praha, 13.10.2008 od 9:30 hodin, hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3, Česká republika
Bratislava, 14.10.2008 od 9:30 hodin, hotel Doprastav, Košická 52, Bratislava, Slovenská republika

Přednášet bude pan Pawel Glowacki, technický pracovník evropského zastoupení společnosti Embarcadero. Přednáška v angličtině bude simultánně tlumočena do češtiny, v Bratislavě do slovenštiny. Vstup je zdarma, podmínkou je však předchozí registrace na http:/embt.cz.

Každý účastník semináře dostane speciální nabídku na nákup licencí produktů Delphi 2009 a C++Builder 2009 se slevou oproti běžným cenám.

Program semináře:

08:30 – 09:30 Registrace účastníků semináře.
09:30 – 09:45 Přivítání, základní informace o společnosti Embarcadero Technologies
Historie, charakteristika situace na trhu a společnosti Embarcadero, přehled produktů, historické milníky, připravované produkty
09:45 – 10:30 Přehled vlastností nástrojů Delphi 2009 a C++Builder 2009
Unicode, DataSnap, dbExpress, novinky v jazyce, ladění aplikací, rozšíření IDE, nová podpora COM, obsah instalace, novinky ve VCL for the Web, InterBase 2009, ER/Studio
10:30 – 11:00 Využití Unicode v nových verzích produktů
11:00 – 11:30 Přestávka
11:30 – 12:00 Přehled nástrojů DatabaseGear
12:00 – 12:30 Nové jazykové vlastnosti Delphi a C++ Builderu
Generika, anonymní metody, podpora C++0x
12:30 – 12:45 Přestávka
12:45 – 13:30 Co je nového v RTL a VCL
RTL a kompilátor, změny TObject, nové komponenty a třídy, pásové ovladače
13:30 – 14:15 Rozšíření technologie DataSnap
DataSnap 2009, klienti, servery, ukázka architektury
14:15 – 14:30 Shrnutí, diskuse, závěr semináře
Komentáře