Šest mýtů o metodice ITIL

Společnosti po celém světě se připojují k vlně zavádění ITIL. Forrester očekává, že do konce roku 2006 tuto metodiku implementuje 40 % společností s obratem přesahujícím miliardu amerických dolarů.

Šest mýtů o metodice ITIL


Společnosti po celém světě se připojují k vlně zavádění ITIL. Forrester očekává, že do konce roku 2006 tuto metodiku implementuje 40 % společností s obratem přesahujícím miliardu amerických dolarů.

Zdokonalení a standardizace procesů v důsledku implementace metodiky ITIL je příslibem podstatně kvalitnějšího poskytování služeb a také finanční úspory. Avšak úspěch ITIL není zaručen. Objevuje se několik mylných představ, které mohou organizaci zavést na scestí.

Mýtus č. 1 – ITIL je pro techniky.

ITIL budou sice při své každodenní práci implementovat pracovníci provozu IT, avšak nezbytným předpokladem úspěchu je podpora manažerů.

Mýtus č. 2 – ITIL je pouze o lidech a procesech. Technologie zde nehraje roli.

Konzultanti ITIL se často zaměřují výlučně na zdokonalování procesů a organizační záležitosti. Definice procesů je sice důležitá, ale skutečného nárůstu efektivity lze dosáhnout pouze v případě, že jsou procesy automatizovány pomocí technologií.

Mýtus č. 3 – ITIL řeší úplně všechno.

Implementace ITIL nezkvalitní všechny procesy IT. ITIL sice velice přesně definuje nejlepší postupy řízení služeb, ale v jiných důležitých­ oblastech je tato metodika nedostačující.

Mýtus č. 4 – Školení metodiky ITIL = úspěch metodiky ITIL.

Většina organizací, které se pouštějí do implementace ITIL, začínají ambiciózními školicími programy. Často ovšem zapomínají, že zavedení platformy nejlepších postupů je především zásadní organizační a kulturní změnou. Pokud si to neuvědomí, mohou si koledovat o problémy.

Mýtus č. 5 – Jeden proces za druhým.

Hodně společností postupuje tak, že nejprve izolovaně zkvalitní jediný proces, například řízení incidentů. Jenže procesy ITIL jsou nevyhnutelně provázány, a proto organizace, které se dlouho věnují jen jednomu procesu, než se začnou zabývat ostatními souvisejícími, nezaznamenají hmatatelné výsledky svého úsilí.

Mýtus č. 6 – Je třeba vybírat pouze řešení, která „vyhovují ITIL.“

Význam shody produktů s ITIL je přeceňován. ITIL nespecifikuje podrobné procesy a postupy, jichž se mají podniky držet, a proto může být každý informační produkt vyhodnocen jen na tak abstraktní úrovni, že užitečnost takového hodnocení bude omezená.


Autor je jedním z původních autorů knih o metodice ITIL, nyní působí ve společnosti CA.

Komentáře