Šest z deseti firem pozastavilo investice do cloudu

Podle nedávného průzkumu společnosti Compuware je hlavním důvodem tohoto kroku nízký výkon. Richard Stone, Cloud Computing Solutions Manager z Compuware přitom dodává, že dnešním problémem cloudu již není bezpečnost, nýbrž dostupnost.

Šest z deseti firem pozastavilo investice do cloudu


Podle průzkumu analytické společnosti Compuware mohou podniky na svých investicích do strategie cloudu tratit. To souvisí s tím, že nemohou ovládat ani ovlivnit výkon jimi využívaných služeb cloudu. Téměř 6 z 10 dotázaných firem (57 %) proto pozastavilo další investice do realizace strategie cloudu až do doby, než budou dodavatelé schopni zaručit vyšší výkon.

Sedm z deseti společností podotklo, že jejich platforma cloudu ztížila dodržování kýžené úrovně poskytovaných služeb, což mohlo negativně ovlivnit jejich ekonomické výsledky. "U společností, jimž příjmy generuje činnost na internetu, je patrná přímá souvislost mezi nabízeným výkonem služeb a zájmem zákazníků. Pomalá stránka zkrátka vydělává méně," vysvětluje Cloud Computing Solutions Manager ze společnosti VMware Richard Stone a dodává: "Ještě pár let zpátky byla hlavním problémem cloudu bezpečnost, dnes jde hlavně o dostupnost služeb."

Celých 84 % respondentů se domnívá, že SLA ve smlouvě by mělo být specifikáno detailněji, než jen pomocí několika jednoduchých ukazatelů dostupnosti. Podle nich by neměla chybět ani záruka určité úrovně dostupnosti a výkonu, kterou prožívá samotný koncový uživatel. "Podíváme-li se na SLA ve smlouvách s Amazon nebo Azure, vidíme jen specifikace dostupnosti, garance výkonu zcela chybí," dodává Stone.

Komentáře