Seznamte se s trendy roku 2007

Hlavními hity roku 2007 má být deklarace ekologičnosti výrobku, nástup biometrických řešení, RFID, jednoduchost ovládání a vývoj nových zdrojů energie pro mobilní přístroje. To alespoň tvrdí expertní skupina pro technologie, média a telekomunikace (TMT) společnosti Deloitte, která zveřejnila svou analýzu vývojových a obchodních trendů, k nimž má letos dojít v technologických sektorech.

Seznamte se s trendy roku 2007


Hlavními hity roku 2007 má být deklarace ekologičnosti výrobku, nástup biometrických řešení, RFID, jednoduchost ovládání a vývoj nových zdrojů energie pro mobilní přístroje. To alespoň tvrdí expertní skupina pro technologie, média a telekomunikace (TMT) společnosti Deloitte, která zveřejnila svou analýzu vývojových a obchodních trendů, k nimž má letos dojít v technologických sektorech.


Aktuálním tématem letoška bude bezpečnost a ochrana osobních údajů.
Státy si potřebují chránit své hranice, firmy své elektronicky skladované údaje a lidé svůj majetek a identitu. Hesla, identifikační čísla (PIN), elektronické podpisy a klíče nepředstavují dokonalé zabezpečení, protože se dají kopírovat, ztratit, ukrást i zapomenout. Perspektivním řešením jsou technologie založené na biometrických údajích.

Významnou úlohu při rozšiřování takovýchto aplikací sehraje státní správa. Některé země, od loňska i Česká republika, začaly vydávat cestovní doklady s biometrickými údaji jejich držitelů. Díky tomu se zlevní jednotková cena technologických zařízení a biometrická ochrana se stane více dostupnou vlastně pro všechny potenciální uživatele.

Ruku v ruce s jejím využíváním však musí jít celosvětová standardizace biometrických bezpečnostních systémů, a samozřejmě také ochrana proti jejich zneužití.

  • O přenosném biometrickém pevném disku si můžete přečíst zde, na snímku pak možná vidíte budoucnost běžného vchodového zámku (ArrowVision Fingerprint - větší snímek).


Kapesní energie a jednoduchost prorazí
Také v letošním roce se budou technologické firmy dále zdokonalovat ve vývoji a aplikacích mobilních energetických zdrojů. Jen na vývoj suchých článkových baterií se ročně vynakládá 31 miliard USD, dalších 6 miliard dolarů padne na vývoj znovunabíjecích baterií.

Třeba se letos konečně dočkáme i většího rozšíření methanolových napájecích článků typu DMFC (Direct Methanol Fuel Cell), který podle své kapacity zvládne napájet notebook pět až deset hodin. Pozornost firem se ale upne spíše na možnosti průběžného získávání energie ze zatím neobvyklých, ale všudypřítomných zdrojů, jako jsou sluneční záření či denní světlo, teplota lidského těla, pohyb, apod.

Marketingové poznatky pak napovídají, že v roce 2007 mohou být obchodně úspěšnější firmy, které nabídnou spotřebitelům jednoduché, monofunkční přístroje, než výrobci složitých, integrovaných zařízení. Reklamační oddělení specializovaných obchodů uvádějí, že jen u poloviny všech reklamací je příčinou skutečná vada zboží. V polovině případů zákazníci vracejí výrobky proto, že jim nerozumějí a nedovedou je ovládat.


------------------------------------
„Technologické firmy budou hledat své možnosti, jak přispět k ochraně klimatu. ... Budou poukazovat na to, jak jejich výrobky vytvářejí alternativu k tak nešetrným činnostem, jako jsou služební cesty, případně jak s jejich pomocí lze racionalizovat spotřebu energie. – Petr Babický, TMT partner, Deloitte Česká a Slovenská republika
------------------------------------

Foto: ArrowVisionKomentáře