Seznamte se s trendy roku 2007 - 2

Hlavními hity roku 2007 má být deklarace ekologičnosti výrobku, nástup biometrických řešení, RFID, jednoduchost ovládání a vývoj nových zdrojů energie pro mobilní přístroje. To alespoň tvrdí expertní skupina pro technologie, média a telekomunikace (TMT) společnosti Deloitte, která zveřejnila svou analýzu vývojových a obchodních trendů, k nimž má letos dojít v technologických sektorech.

Seznamte se s trendy roku 2007


RFID (nejen) proti daňovým únikům
Nové technologie rovněž budou v letošním roce čelit snahám o jejich zneužití při daňových podvodech. Nejrozšířenější jsou patrně úniky na dani z přidané hodnoty při vývozu a dovozu zboží, kdy exportér může žádat o vrácení DPH, zatímco dovozce je povinen při prodeji importovaného zboží v cílové zemi vybrat DPH od zákazníků a odevzdat státu.

Zatímco ale vývozce získá DPH zpět, stává se, že dovozce daň neodevzdá. Některé zásilky takto překročí státní hranici i několikrát tam a zpět. V Evropě jsou úniky DPH dosahované tímto způsobem odhadovány ročně na téměř 67 miliard USD (1433,13 mld. Kč).


Pásky na ruku pro pacienty vybavené technologií RFID (Siemens). Podobné se nasazují i v motolské nemocnici (větší snímek).


Nové technologie, jako např. polovodiče a mobilní telefony, jsou jednak díky své relativně vysoké hodnotě a malém objemu častým subjektem daňových podvodů, jednak se ale stanou nositelem nových možností ochrany proti tomuto typu zločinu. Například firmy mohou ve spolupráci se státními orgány opatřovat své zboží radiofrekvenčními značkami (RFID) a tím je jednoznačně identifikovat.Foto: SiemensKomentáře