SGI odkoupila majetek firmy Copan Systems

Společnost oznámila nákup veškerých aktiv a převzetí omezeného počtu závazků firmy Copan Systems, poskytovatele řešení pro ukládání a archivaci dlouhodobě persistentních dat s přístupem v reálném čase.

SGI odkoupila majetek firmy Copan Systems


SGI nakoupila aktiva s cílem rozšířit své storage portfolio a přidat k němu vysoce škálovatelnou, energeticky úspornou enterprise platformu Massive Array of Idle Disks (MAID). Storage řešení od firmy Copan jsou navržena tak, aby umožnila zákazníkům přístup z disku na disk a poskytla možnosti virtuální páskové knihovny (Virtual Tape Library – VTL) pro efektivní správu rozsáhlých datových prostředí.

Díky akvizici bude SGI poskytovat rozšířenou nabídku účelových, inovačních, masivně škálovatelných vysoce výkonných storage produktů. Díky platformě Copan bude SGI nabízet storage technologie, které se zaměřují na persistentní datová úložiště. Tato platforma je vytvořena s cílem umožnit zákazníkům snížit náklady a komplexitu ukládání a správy neustále se rozšiřujících objemů dlouhodobých informací v organizacích, které zpracovávají velké objemy dat.

Aktiva firmy Copan byla koupena v soukromé dražbě zastaveného majetku od zajištěných věřitelů firmy Copan. Nákupní cena byla přibližně 2 miliony USD v hotovosti. SGI v akvizici nepřevzala žádné dluhy firmy Copan, jen omezený počet závazků.

Kanceláře společnosti Copan v Longmontu v Coloradu budou zachovány a SGI předpokládá nábor vybraných zaměstnanců firmy Copan.  Pro více informací o produktech Copan navštivte stránky www.sgi.com/copan.

Komentáře