SGI pro Formuli 1 Vodafonu

Řešení firmy SGI v oblasti supervýpočtů a ukládání dat napomohly dosáhnout zlepšení jízdní aerodynamiky vozu Vodafone McLaren Mercedes. Jako vítěz více než 150 velkých cen, 11 světových pohárů konstruktérů a 8 pohárů pilotů je McLaren jedním z nejúspěšnějších týmů v historii Formule 1...

SGI pro Formuli 1 Vodafonu


Řešení firmy SGI v oblasti supervýpočtů a ukládání dat napomohly dosáhnout zlepšení jízdní aerodynamiky vozu Vodafone McLaren Mercedes. Jako vítěz více než 150 velkých cen, 11 světových pohárů konstruktérů a 8 pohárů pilotů je McLaren jedním z nejúspěšnějších týmů v historii Formule 1...

Jedním z klíčovým parametrů, čím se odlišuje vůz Formule 1, je jeho aerodynamika,” vysvětluje Jonathan Neale, generální ředitel divize McLaren Racing. „Pro optimalizaci aerodynamiky děláme mnoho konstrukční práce a testování drah, ale oblastí největšího pokroku v posledních několika letech je pro nás zejména výpočetní dynamika kapalin (CFD) .

Technologie CFD simuluje proudění vzduchu okolo vozu Formule 1, a pomáhá tak s vývojem jeho tvaru – zejména za účelem vytvoření přítlačné síly. Ta napomáhá zvýšení přilnavosti zejména při projíždění zatáček, kdy řidič spoléhá na přilnavost, aby mohl zatáčku projet nejvyšší možnost rychlostí. Dalším hlavním cílem je minimalizovat aerodynamický odpor kolem vozu, aby bylo možné maximalizovat jeho nejvyšší rychlost. Technologie CFD také pomáhá v pochopení chování vozu při stáčení (boční vítr, jízda v zatáčkách), natočení (s natočenými předními koly) a klopení (odchylky ve světlé výšce).

Tým McLaren používal technologii CFD již mnoho let, když v roce 2005 jmenoval firmu SGI jako svého oficiálního dodavatele zařízení pro supercomputing, ukládání dat a vizualizaci v rámci technologie CFD.

Největší dopad má technologie CFD na náš program testování v tunelu, kde rozšíření platformy SGI v průběhu několika posledních let znamenalo, že kvalita součástí, které posíláme do tunelu, je mnohem vyšší,” říká Dr. Mark Taylor, ředitel CFD v divizi McLaren Racing. „Máme mnohem lepší znalosti o dopadu, jaký bude mít součástka na výkonnost vozu, dříve, než ji otestujeme v aerodynamickém tunelu. Výsledkem je, že více součástí přicházejících z CFD je nakonec použito na voze.”

Zvládnutí velkých modelů

Protože stáj McLaren používá technologii CFD pro modelování se stovkami milionů buněk, vznikají velmi velké soubory dat. Problém je pak, jak se všemi takovými daty manipulovat. Tým McLaren chtěl zařízení, které by zaručilo, že všechna data v rámci programu vozu za celý rok budou kdykoliv dostupná, aniž by došlo k zaplnění jeho úložiště dat s omezenou kapacitou. Aby toho bylo dosaženo, představila společnost SGI v lednu roku 2007 zařízení pro migraci dat (Data Migration Facility - DMF) .

Systém DMF umožňuje, aby soubory dat určitého stáří byly automaticky převedeny off-line na magnetickou pásku – takže je autoregulace nedostatkového místa na disku mnohem rychlejší. Systém automaticky nejprve odebírá nejstarší soubory, ale tým CFD si je může stále kdykoliv vyvolat z páskové knihovny.

Systém DMF je pro nás velkým přínosem, protože nám umožňuje nahlížet do výsledků z celého roku – což je velice efektivní, vzhledem k tomu, jak náš program funguje,” pokračuje Taylor. „Když jsme přistoupili k naší druhé fázi rozšíření platformy SGI, ukázalo se, že je v určitém slova smyslu příliš úspěšná, protože jsme vytvářeli ještě větší objem vysoce kvalitních výsledků, které jsme si chtěli uschovat jako vstupy pro proces konstrukce. Bez systému DMF jsme museli mazat soubory, které bychom si raději nechali. Ale když jsme zavedli systém DMF, jsme schopni uchovat všechna data za celý rok, což je velmi efektivní při budování našich znalostí o designu v rámci programu."

Při našem vývoji vpřed budeme také schopní podívat se zpět na výsledky pro naše předchozí vozy, což bude důležité, protože pravidla zůstávají vcelku stejná pro příští rok, takže stávající vůz MP4-22 toho musí prodělat hodně, aby z něj vzešla verze MP4-23. Očekáváme, že testování drah bude omezeno a bude kladen větší důraz na simulace pro dosažení vyšší výkonnosti. Takže můžeme očekávat, že jak budou pokračovat restrikce na testování, bude narůstat konkurenční výhoda, kterou máme z použití technologie CFD.

Komentáře