Shodu aplikace QI se zákonnými požadavky prověřil nezávislý auditor

Společnost DC Concept, výrobce informačního systému QI, oznámila, že nechává správnost aplikací QI pravidelně posuzovat nezávislým auditorem.

Shodu aplikace QI se zákonnými požadavky prověřil nezávislý auditor


Informační systém QI byl ověřen 14. května 2012. Audit ověřil plnění povinností uložených zákonem o účetnictví na vedení účetní evidence informačního systému QI v aplikacích podvojné účetnictví, finance, dlouhodobý majetek a skladové hospodářství.

Audit zahrnoval posouzení správnosti programů a použitých postupů, byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Audit podle tiskového vyjádření společnosti DC Concept potvrdil, že aplikace informačního systému QI jsou v souladu se zákonem o účetnictví a navazujícími předpisy platnými v ČR.


Úvodní foto: © FotolEdhar - Fotolia.com
Komentáře