Siemens pomáhá hospodařit s energií v budovách a průmyslových komplexech

Siemens uvádí na trh programový nástroj Sentron Powermanager umožňující snadno realizovat systémy na bázi PC, které jsou určeny pro hospodaření s energií v účelových budovách a malých průmyslových komplexech.

Siemens pomáhá hospodařit s energií v budovách a průmyslových komplexech


Program sleduje, zobrazuje, ukládá a dále vyhodnocuje naměřené hodnoty elektrických veličin (včetně spotřeby elektrické energie), a umožňuje tak zjistit špičky v odběru elektřiny či detekovat poruchu výrobního zařízení a realizovat preventivní opatření. K nasazení programu uživatel potřebuje pouze PC s operačním systémem Windows a měřicí přístroje s komunikačním rozhraním Modbus.

Program Sentron Powermanager lze díky obsáhlému předběžnému nastavení snadno uvést do provozu. Vedle jednoduchého a pohodlného zaznamenávání údajů z multifunkčních měřicích přístrojů řady Sentron PAC a jističů Sentron 3WL, resp. Sentron 3VL umožňuje Sentron Powermanager číst a zpracovávat i údaje z jiných zařízení komunikujících prostřednictvím protokolu Modbus. Údaje ze zařízení typu Sentron se zobrazují on-line v předem připravených tabulkách a lze je snadno dále zpracovávat i archivovat. Program dále zobrazuje rozdělení spotřeby podle jednotlivých nákladových středisek budovy či závodu a její průběh v čase. Uživatel dostává informace o stavu provozního zařízení, využití provozních jednotek a způsobu, jakým spotřebovávají energii. Díky tomu lze předcházet špičkám ve spotřebě, a snížit tak celkové výdaje za energii.

Další standardní funkcí programu Sentron Powermanager je sledování připojených spotřebičů. Události a zprávy se uživateli zobrazují na PC, takže může okamžitě reagovat na poruchy. Při použití volitelného modulu Expert lze program Sentron Powermanager nastavit podle individuální potřeby uživatele. Modul vedle nástrojů pro tvorbu grafických zobrazení obsahuje také integrovaný skriptovací jazyk, což uživateli umožňuje vytvářet si vlastní metody sledování spotřeby energie s použitím grafických zobrazení. Potřebné dovednosti a zkušenosti lze získat ve speciálních školicích kurzech společnosti Siemens. O tom, jak rozsáhlý systém hospodaření s energií použije a kolik do něj bude investovat, rozhoduje sám zákazník. Program Sentron Powermanager poskytuje v tomto ohledu skutečně široké možnosti – od jednoduché standardní úlohy sledování několika málo měřicích přístrojů, až po zcela individuálně řešené zákaznické systémy s až 200 připojenými spotřebiči a rozličnými specifickými funkcemi. Pružný způsob licencování umožňuje daný systém bez ztráty dat kdykoliv rozšířit o další funkce nebo zařízení. Volitelně lze řadu funkcí systému zpřístupnit přes internet.

Program Sentron Powermanager je součástí tzv. Environmental portfolia, v jehož rámci společnost Siemens vyvíjí a dodává technické a programové prostředky šetrné k životnímu prostředí. V obchodním roce 2009 Siemens dosáhl v této oblasti celkového obratu cca 23 miliard eur, a stal se tak největším světovým dodavatelem produktů šetrných k životnímu prostředí. Produkty a systémy značky Siemens umožnily v uvedeném období snížit množství emisí CO2 o 210 milionů tun. Jde o stejné množství CO2, které za rok společně vyprodukují světová velkoměsta New York, Tokio, Londýn a Berlín.

Komentáře