SiPass integrated společnosti Siemens podporuje off-line čtečky

Systém kontroly vstupu SiPass integrated společnosti Siemens nově podporuje off-line čtečky firmy Salto.

SiPass integrated společnosti Siemens podporuje off-line čtečky


Pro provozovatele budov to v praxi znamená možnost nasazení jednoho uceleného systému, v němž se pro ovládání dveří v on-line i off-line režimu používá jedna společná karta.

Sofistikovaný systém SiPass integrated zajistí vysokou úroveň zabezpečení všech kritických dveří a pomocí off-line komponent ze široké nabídky firmy Salto lze současně řídit přístup ke dveřím s nižší požadovanou úrovní zabezpečení v interiérech. K ovládání průchodu on-line i off-line dveřmi totiž díky propojení systémů slouží stejná karta. Všechny údaje o držitelích karet pro oba systémy jsou uchovány v databázi systému SiPass integrated a ve výpisu událostí se objevují veškeré události na všech dveřích (on-line i off-line). Události zaprotokolované na off-line dveřích se ukládají na kartách a jejich prostřednictvím se zařazují mezi záznamy o událostech pořizovaných on-line v systému SiPass integrated. V něm jsou tudíž k dispozici úplné záznamy o událostech na všech dveřích v objektu.

Spolupráce mezi společnostmi Salto a Siemens na vývoji tohoto ntegrovaného systému představuje začátek nové éry v oboru zabezpečení objektů. Pro uživatele integrovaného systému bude přínosem skutečnost, že mohou u všech dveří používat jednu kartu. Bezpečnostním manažerům odpadnou starosti s klíči, které nyní musí řešit, mají-li z hlediska zabezpečení méně kritické dveře v interiérech vybavené mechanickými zámky.

Kombinací systému SiPass integrated s off-line komponenty firmy Salto se na trh dostává systém vhodný i pro interiérové dveře s menšími požadavky na zabezpečení. Kombinovaný systém je určen například pro nemocnice, univerzity, velké korporace a další organizace sídlící v objektech s velkým počtem dveří.

Komentáře