Školství centralizuje ukládání digitálních učebních materiálů

DUM je již zažitá zkratka pro digitální učební materiály, které jsou školy v rámci projektu EU peníze školám povinny vytvářet, zveřejňovat a archivovat.

Školství centralizuje ukládání digitálních učebních materiálů


Školy sice v projektu dostaly povinnost veřejně sdílet své vytvořené digitální učební materiály (DUMy), pro většinu škol je ale obtížné tuto povinnost seriózně splnit. Existují sice řešení jako ukládání materiálů jednotlivých škol na izolovaná, těžko dohledatelná samostatná úložiště, tím by se však popřel hlavní smysl povinnosti sdílet – vzájemné sdílení materiálů mezi všemi školami se snadným přístupem k materiálům.

DUMy.cz je nezávislý portál, na kterém je možné ukládat a sdílet učební materiály vytvořené v libovolné SW aplikaci, svou činnost oficiálně zahajuje dne 15. 3. 2012. Celkové náklady na vznik portálu, jeho hosting, správu a schvalování digitálních učebních materiálů jsou cca 2,5 milionu Kč za rok. Na správě a provozu portálu www.dumy.cz  se podílí 15 vysokoškolsky kvalifikovaných lidí, většina z nich jsou pedagogičtí pracovníci. V prvních dvou měsících roku 2012 bylo o vzniku portálu telefonicky informováno cca 200 škol, většina z nich se aktivně zapojila do projektu a zaslala téměř 10.000 digitálních učebních materiálů.

V České republice je cca 47 % základních škol tzv. malotřídek. Zejména pro ty je projekt DUMy.cz určen. „Nevím, jak jinak by mohli pedagogové efektivně nabídnout své digitální učební materiály svým kolegům z ČR a splnit tak podmínku udržitelnosti vyplývající z projektu EU PES“, říká RNDr. Robert Gamba, odborný garant projektu.

Portál pomáhá školám se splněním povinnosti sdílet a archivovat. Zároveň umožňuje vzájemnou výměnu materiálů, které učitelé na web vkládají. Podle tiskového vyjádření se tak údajně rozšiřují možnosti pro zkvalitnění výuky prostřednictvím systému sdílení. Učitelé vytvořené kvalitní materiály mohou nabídnout ostatním pedagogům a zároveň se mohou inspirovat a ušetřit si práci s tvorbou učebních materiálů, které už na web vložil někdo jiný. Velkým přínosem portálu je skutečnost, že veškeré materiály jsou před zveřejněním kontrolovány.


Úvodní foto: Fotolia © ktsdesign
Komentáře