Skupina Dial Telecom chce posílit pozici na českém trhu

Skupina Dial Telecom rozhodla v těchto dnech o odprodeji své ziskové slovenské společnosti Dial Telecom. Smlouvu o strategické spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb uzavřela s GTS Slovakia, slovenským telekomunikačním operátorem.

Skupina Dial Telecom chce posílit  pozici na českém trhu


Dial Telecom tak chce kumulovat kapitál pro další akvizice a další rozvoj stávajících aktivit na českém trhu. Hodnotu transakce se obě společnosti rozhodly nezveřejnit.

Do skupiny Dial Telecom patří česká akciová společnost Dial Telecom, dále pak Volný a před prodejem do ní patřila i slovenská akciová společnost Dial Telecom. Nyní se skupina rozhodla rozvíjet své telekomunikační aktivity na českém trhu rychlejším tempem. Zahrnuje to rozvoj poskytovaných služeb, rozvoj vlastní infrastruktury a další akvizice.

Slovenský Dial Telecom poskytuje na rezidentním trhu datové, internetové a hlasové služby pro segment SME (Small and Medium Enterprises) a velkým společnostem, institucím a ISP (Internet Service Providers). Společnost je zisková a vykazuje nárůst výnosů z aktivit ve svém oboru. V červenci 2009 fúzovala se společností eTel Slovensko s.r.o., která tím zanikla.

Česká společnost Dial Telecom bude i nadále poskytovat mezinárodní služby na  slovenském telekomunikačním trhu, a to prostřednictvím své vlastní optické sítě nebo prostřednictvím dalších operátorů.

Komentáře