Skupina GTS Central Europe uzavřela první fiskální pololetí 2010

Tržby zůstaly v meziročním srovnání v přibližně stejné výši 189,8 milionu EUR, provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) pak meziročně vzrostl o 7,5 % na 44,4 milionu EUR.

Skupina GTS Central Europe uzavřela první fiskální pololetí 2010


Hlavní body (v meziročním srovnání):

  • Tržby 189,8 milionu EUR
  • Růst provozního zisku před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) o 7,5 % na 44,4 milionu EUR
  • Zvýšení provozní marže (EBITDA marže) na 23 %
  • Peněžní tok (cash flow; EBITDA bez investičních nákladů CAPEX) ve výši 26,4 milionu EUR, 9% nárůst

Přestože tržby zůstaly v prvním pololetí roku 2010 na shodné úrovni jako ve stejném období loni, zvýšení provozního zisku EBITDA je důsledkem rostoucích marží a vyšší efektivity. Polská obchodní jednotka pokračovala v silném nárůstu s 13% meziročním zvýšením tržeb. V červnu byla uzavřena akvizice rumunského operátora Datek, dokončení akvizice maďarského poskytovatele datových center Interware se předpokládá v září tohoto roku. Tyto akvizice budou zahrnuty do konsolidovaných výsledků za druhé pololetí.

V průběhu druhého pololetí roku 2010 dojde k plné integraci zakoupených společností Datek a Interware do obchodní struktury skupiny GTS. Skupina bude pokračovat v investicích do rozšíření nabídky produktů v oblasti ethernetu, IP VPN i služeb datových center. GTS se bude také dále aktivně podílet na další konsolidaci telekomunikačního trhu ve střední a východní Evropě v oblastech, kde akvizice nabídnou jedinečné výhody pro zákazníky i akcionáře.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.