Skupina GTS dosáhla v roce 2010 rekordního zisku

Skupina GTS Central Europe (GTS CE) oznámila své hospodářské výsledky za rok 2010.

Skupina GTS dosáhla v roce 2010 rekordního zisku


Skupina GTS Central Europe (GTS CE) oznámila své hospodářské výsledky za rok 2010. Podařilo se jí dosáhnout nejvyššího provozního zisku před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) v historii. Společnost pokračovala ve svém dlouhodobém vytváření volného peněžního toku při současných investicích do rozšiřování sítě a vývoje produktů.

Hlavní body konsolidovaných hospodářských výsledků za rok 2010:

•    Tržby ve výši 387 milionu EUR doplněné i růstem hrubé marže
•  Provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) ve výši téměř 91 milionu EUR, což představuje více než 23% marži
•    Volný peněžní tok (EBITDA bez investičních nákladů) ve výši 42 milionu EUR, 6% nárůst oproti roku 2009

Skupina GTS CE zlepšila v roce 2010 v porovnání s výsledky předchozího roku hrubou marži, provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) i volný peněžní tok a to jak v celkových výsledcích, tak z pohledu marží. Zvýšená ziskovost je především odrazem přechodu k oblasti komplexnějších řešení využívajících optickou infrastrukturu a datová centra skupiny, u kterých je dosahováno vyšší marže. V roce 2010 se stala zákazníky GTS CE celá řada nadnárodních společností, které službám skupiny svěřily své klíčové obchodní aplikace.

Komentáře