Skupina Asseco dosáhla v Česku i na Slovensku rekordních výsledků

Středoevropská ICT skupina ASSECO oznámila hospodářské výsledky za rok 2008 a stanovila si cíl vytvořit silné regionální centrum pro střední Evropu v oblasti systémové integrace, poskytování IT služeb a produktů s vysokou přidanou hodnotou pro všechny segmenty trhu.

Skupina Asseco dosáhla v Česku i na Slovensku rekordních výsledků


Asseco Slovakia spolu s Asseco Czech Republic, LCS International, Datalock a jejich dceřinými firmami dosáhly dle mezinárodních účetních standardů IFRS konsolidovaných tržeb téměř 4,5 miliardy slovenských korun (148 mil. EUR), což je o 80 % více než v předchozím roce. Skupina kromě toho meziročně téměř zdvojnásobila čistý zisk na 419 milionů Sk (14 mil. EUR).

Loňský, velmi úspěšný rok byl pro skupinu ASSECO v těchto zemích jasným potvrzením vzestupného trendu, který byl patrný u všech jejich členů již v předchozím období.

Asseco nabírá vyšší obrátky na středoevropském trhu ICT

Vytvoření silného regionálního centra pro střední Evropu v oblasti systémové integrace, poskytování IT služeb a produktů s vysokou přidanou hodnotou pro všechny segmenty trhu. To je cílem ambiciózního projektu, který v současné době společně připravují firmy Asseco Slovakia, Asseco Czech Republic, LCS International a Datalock. Projekt, který byl 19. února představen na varšavské burze, bude završen 1. července 2009, kdy na místě stávajících čtyř společností vzniknou dvě velká obchodní uskupení - Asseco Central Europe a Asseco Solutions.

Zastřešujícím subjektem obou uskupení bude Asseco Central Europe (Asseco CE), které vznikne integrací společností Asseco Slovakia a Asseco Czech Republic. Tyto dvě firmy jsou především dodavateli kompletních IT projektů pro organizace veřejné správy či velké komerční subjekty. Podobný proces čeká ve stejnou dobu i jejich dceřiné společnosti - slovenský Datalock a českou LCS International. Ty se zabývají vývojem, implementací a podporou podnikových informačních systémů (ERP), a dodávkou souvisejících služeb a produktů. Od 1. července společně vytvoří uskupení s názvem Asseco Solutions.

Jednotlivé společnosti si zachovají původní právní subjektivitu a budou mít nadále 3členná představenstva při zachování jejich původních předsedů. Celé regionální centrum pak bude mít jednotné vedení, přičemž v čele každého z obou uskupení budou nyní stát jednotná 6-členná představenstva. Ta budou sestávat právě ze členů obou 3-členných představenstev integrujících se subjektů.

 

Nejvyšším představitelem Asseco CE bude Jozef Klein, generální ředitel a předseda představenstva Asseco Slovakia. Ten k tomu říká: „Projekt integrace je dalším přirozeným krokem k posílení pozice skupiny na evropském IT trhu s cílem stát se v této oblasti podnikání jeho absolutním lídrem. Zároveň je logickým završením dosavadního vývoje konsolidace ve skupině Asseco i reflexí současných trendů na světových IT trzích."

Předpokládáme, že naši zákazníci a partneři ocení možnosti, které jim přinese silný a stabilní partner v podobě jednotného uskupení," dodává Jan Přerovský, generální ředitel a předseda představenstva Asseco Czech Republic.

Obchodní a technologická portfólia obou našich společností se velmi dobře doplňují," konstatují shodně generální ředitelé a předsedové představenstev společností Datalock a LCS International, Peter Lang a Stanislav Sýkora. „Všechny naše současné produkty budeme podporovat a rozvíjet společně a tím pro zákazníky podnikových informačních systémů vzniknou nové možnosti, díky nimž pro ně dokážeme zajistit ještě vyšší úroveň a variabilitu dodávek IT produktů a služeb."

Všechny zmíněné společnosti očekávají, že integrace v rámci skupiny povede nejenom ke zvýšení konkurenceschopnosti a jejich tržního podílu v regionu, ale také k ještě lepším hospodářským výsledkům. Ty loňské přitom dosáhly nebývalé výše (viz začátek zprávy). V rámci obou uskupení Asseco CE se těmto firmám otevírají další možnosti působení na evropském trhu.





Komentáře