Smart Grids – Česká republika v předstihu

Česká společnost WS trends, aplikační partner InterSystems v oblasti pokročilých softwarových řešení pro energetiku, je údajně prvním realizátorem Smart Grid v České republice.

Smart Grids – Česká republika v předstihu


První projekt Smart Grid v Čechách, jehož základem je řešení pro management chytrých sítí s názvem Smart Grid Management System (SGMS), byl zahájen v březnu 2010, dokončen v září 2011 a v současnosti již pracuje v rutinním provozu v síti společnosti LUMEN International. Základem systému SGMS je objektová databáze InterSystems CACHÉ.

Primárními cíli projektu byly monitoring a správa obnovitelných zdrojů energie, kontrola množství a kvality distribuované energie v reálném čase a možnost v krátkých (až minutových) intervalech sledovat aktuální spotřeby jednotlivých odběrných míst. Přístup ke sledovaným hodnotám je umožněn on-line z webového prohlížeče. Veškerá data jsou automaticky archivována, průběžně vyhodnocována a v požadované formě reportována jednotlivým oddělením. Automatizována jsou také pravidelná denní hlášení operátorovi trhu s elektřinou, která nahradila dřívější zpracovávání dat ve formátu MS Excel.

V současnosti projekt zahrnuje téměř 4 000 "chytrých" elektroměrů, vodoměrů a plynoměrů a vzhledem k dosavadnímu úspěšnému provozu SGMS je připravováno jeho rozšíření na lokální distribuční sítě společnosti LUMEN v zahraničí.


Úvodní foto: © Andrea Danti - Fotolia.com
Komentáře