Soft-Tronik mění svůj název na Arrow ECS

Společnost Soft-Tronik, působící na trhu informačních technologií jako value added distributor, mění s účinností od 1. února 2010 svůj název na Arrow ECS.

Soft-Tronik mění svůj název na Arrow ECS


Soft-Tronik je členem celosvětové distribuční skupiny Arrow ECS již od roku 2005. Arrow ECS je jedním z obchodních segmentů korporace Arrow Electronics. Mění se pouze název Soft-Tronik. Organizace společnosti v České republice zůstane nezměněna včetně vedení společnosti a včetně specializované podpory a schopností přizpůsobených potřebám partnerů a zákazníků společnosti na českém trhu. Arrow ECS podporuje lokální aktivity a schopnosti všech svých dceřiných společností.

Společnost Soft-Tronik je distributor informačních technologií, který se specializuje na řešení a služby pro velké podniky a organizace zejména v oblasti ukládání dat, síťové bezpečnosti, podnikového softwaru, virtualizace a přístupové infrastruktury. V odvětví informačních technologií působí Soft-Tronik již 20 let a podporuje prodejce od úvodních konzultací, plánování, návrhu řešení přes inženýring až po implementaci. Další informace najdete na www.soft-tronik.cz.

Komentáře