Software AG kupuje společnost my-Channels kvůli messagingové technologii

Zákazníci Software AG budou mít k dispozici jednotnou a univerzální middleware platformu pro messaging v rámci své organizace, v cloudu a na mobilních zařízeních.

Software AG kupuje společnost my-Channels kvůli messagingové technologii


Společnost Software AG oznámila akvizici londýnské společnosti my-Channels. Ta nabízí software pro nízkolatenční messaging, který doplňuje a rozšiřuje stávající nabídku integračních technologií Software AG. Akvizice my-Channels umožní zákazníkům Software AG využít vrstvu pro messaging a integrovat podnikové aplikace, cloudové aplikace a mobilní zařízení. Budou mít možnost kdekoli a s využitím jakéhokoli informačního kanálu nebo zařízení zprostředkovat velké objemy kritických dat svým zaměstnancům, zákazníkům a partnerům. Akvizice představuje jeden z hlavních kroků pro naplnění strategie společnosti Software AG pro in-memory správu velkých objemů dat označovaných jako Big-Data.

Universal Messaging

Universal messaging bus (sběrnice pro univerzální messaging, výměnu strojových zpráv) je podle tiskového vyjádření Software AG základem pro integraci rozvíjejících se „aplikací bez hranic“. Podniky a instituce, které chtějí v reálném čase komunikovat napříč svou organizací, na webu, s pomocí cloudových technologií nebo mobilních zařízení, potřebují výkon jednotné vrstvy pro messaging. Zároveň s tím, jak narůstají datové objemy, otevírají se příležitosti pro společnosti, které dokáží v reálném čase extrahovat a distribuovat relevantní informace důležité pro byznys. Adekvátní analýza objemů dat, které mohou pocházet z jakéhokoli zdroje, a jejich distribuce tisícům klientů budou pro mnohé společnosti kritickým faktorem úspěchu. A právě jednotný a univerzální přístup je žádoucí, aby obě tyto činnosti byly nákladově efektivní a škálovatelné.

O společnosti my-Channels

my-Channels byla založena v roce 1999 a její sídlo je v Londýně. Nirvana, vlastní middlewarová technologie pro messaging, zabezpečuje rychlé toky dat v reálném čase mezi různými platformami, v rámci organizace, na internetu nebo v cloudových a mobilních aplikacích. Své uplatnění nalézá hlavně ve finančním sektoru, pro který představuje platformu, jež při nízké latenci poskytuje toky data v reálném čase zákazníkům a partnerům. Aktuálně ji využívají banky, které tvoří 40 procent objemu světového trhu se zahraničními měnami, a poskytuje data čtyřem z osmi významných platforem pro forex elektronické obchodování dle podílu trhu.

„Během našich vyjednávaní se Software AG jsme nabyli dojmu, že zahrnutí technologie Nirvana do produktové řady Software AG dává smysl“, řekl šéf my-Channels Paul Brant. „Jsem přesvědčený, že tato akvizice a technologická integrace, která bude následovat, budou dávat smysl i zákazníkům my-Channels a Software AG. Výsledek kombinace dvou produktových portfolií nabídne řadu nových aplikačních oblastí, které mohou být zajímavé pro všechny naše zákazníky.“

Technologie my-Channels

Nirvana od společnosti my-Channels je middlewarový produkt pro messaging (strojovou výměnu zpráv), který umožnuje oboustranné streamování dat mezi jakoukoli kombinací interních a externích systémů/klientů. Jde o platformu pro messaging, která umí během mikrosekund streamovat statisíce zpráv na mnoho tisíců klientů. Navíc podporuje podnikové standardy pro messaging, jako je například JMS, a také moderní komunikační standardy pro přenos zpráv, jako jsou MQTT a HTML5/webSockets. Nabízí konzistentní API pro celou řadu platforem, například Java, C# .NET, C++ a další. Funkcionality pro messaging mohou být využity v mobilních zařízeních se systémy iOS, Android, Blackberry a Windows. Nirvana nabízí také podporu pro aplikace fungující v prohlížečích za pomoci jazyka JavaScript nebo nástrojů Adobe Flex a Microsoft Silverlight.

Software AG plánuje certifikovat možnosti vzájemné spolupráce mezi my-Channels Nirvana a balíkem webMethods souběžně s vydáním Nirvana 7 ve druhém kvartále 2012. První integrované vydání je plánované na čtvrtý kvartál 2012. To nabídne zákazníkům možnost volby mezi nástroji pro messaging při implementaci produktů řady  webMethods.


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře