Software AG představuje iKnow pro vylepšení dodavatelsko-odběratelského řetězce

Řešení podle společnosti Software AG zpřehlední informace o procesy tykající se zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů v celé jejich šíři.

Software AG představuje iKnow pro vylepšení dodavatelsko-odběratelského řetězce


Software AG představila iKnow – řešení pro zpřehlednění objednávkového procesu. iKnow poskytuje účastníkům procesu informace a kontext pro podchycení kritických odchylek v dodavatelsko-odběratelském řetězci. Toto řešení se skládá jak ze software, tak služeb, a může být nasazeno do osmi týdnů od zahájení projektu.

Organizace, které mají sofistikovaný dodavatelsko-odběratelský řetězec, podle tiskového prohlášení společnosti disponují také technickými řešeními, které se zaměřují na velmi specifické části celého řetězce. Jsou nasazovány business intelligence (BI) nástroje a tzn. control towers (kontrolní věže) pro zobrazení metrik, ale zřídkakdy tato řešení nabízí přehled o skutečném průběhu procesu (jak každý jednotlivý proces v reálném čase funguje). Možná tato řešení pracují s velkými objemy dat, ale nabízí pramalý vhled do procesů s velmi malou přesností a kontextovou relevancí nabízených informací, které by mohly zlepšit výkonnost procesů nebo nějak ovlivnit jeho výsledky. Z toho vyplývá, že dokážete „najít“, ale nedokážete „znát“.

„Dodáváme nástroj, který umožní organizací rozumět a poradit si s anomáliemi dodavatelsko-odběratelského řetězce v reálném čase,“ říká Dave Brooks, Senior Director of Strategic Business Solutions v Software AG. „iKnow nabízí informace v kontextu. Například víte, zda objednávka, která se kdesi „zasekla“, pochází od velkého nebo od malého strategického zákazníka. Takto vybaveni pak určíte, jakým způsobem a kdo bude reagovat. To vede k pozitivnější a předvídatelnější spolupráci s vašimi partnery.“

Řešení obsahuje nadefinované body procesu pro monitoring, klíčové indikátory výkonnosti (KPI), systém varování, přednastavené dashboardy a služby, které jsou nutné pro jejich nasazení. Je vystavěno na technologii od Software AG a na zkušenostech zákazníků, kteří ji využívají. Lze jej využít k zevrubné analýze dodavatelsko-odběratelského procesu a slouží jako platforma pro správu a ladění výkonnosti procesů v celé jejich šíři.

„Zaměřujeme se na objednávkový proces, který je u řady zákazníků kritický, protože je pevně svázán se spokojeností zákazníků,“ říká Brooks. „Další řešení budou navržena pro jiné dodavatelsko-odběratelské procesy a budou vyvíjena v Software AG společně s vývojáři, kteří jsou součástí ekosystému kolem vznikajícího iKnow frameworku.“

V jádru řešení iKnow jsou šablony procesní inteligence, tzv. Snap-in Process Intelligence Template (SNIPIT). Jde o sondy, které jsou nasaditelné na specifické „mikro“ procesy a které obsahují nadefinované body pro monitoring a na míru nastavený systém výstrah včetně scénáře řešení. Aby se pokryly rozličné potřeby, je možné do řešení iKnow přidat (snap-in) několik takových šablon SNIPIT. Každá z těchto šablon poskytuje specifický vhled do procesu a umožňuje vyvolat okamžitou reakci s odhalením kořenové příčiny problému.

Pro více informací o řešení iKnow v angličtině navštivte: www.knowyoursupplychain.com


Úvodní foto: © FotolEdhar - Fotolia.com
Komentáře