Software AG přináší Aris MashZone 2.0

Společnost Software AG představila novou verzi Aris MashZone. Aris MashZone 2.0 umožňuje uživatelům z různých oddělení vytvářet vlastní řídící panely (neboli management dashboards) k vyhodnocování široké škály dat.

Software AG přináší Aris MashZone 2.0


Tato data mohou pocházet z nejrůznějších zdrojů, a přitom být kombinována a vizualizována během pouhých několika minut. Společnosti tak získávají dokonalejší přehled o souvislostech mezi daty, které mají k dispozici, což jim dává větší svobodu při zpracovávání klíčových ukazatelů.

Přístup MashZone je podobný přístupu Webu 2.0: umožňuje uživatelům vytvářet a užívat řídící panely skupinově. Vylepšené možnosti výměny a sdílení informací pak vedou k efektivnější práci a rychlejšímu rozhodování. Aris MashZone 2.0 rovněž obsahuje celou řadu nových funkcí:

 

  • Nové prvky vizualizace – Všechny funkce aplikace mohou nyní uživatelé využít i s integrovaným mapovým systémem Google Maps. Anebo mohou vytvářet vlastní vektorové mapy. Mezní hodnoty se názorněji zobrazí v grafech, v porovnání s hodnotami z předchozích období.

 

  • Propojitelnost – Uživatelé těží z rozšířeného přístupu k datovým zdrojům. S Aris MashZone 2.0 je nyní možné přistupovat k databázím prostřednictvím JDBC. Další zdroje dat představují Aris Business Server a webMethods Optimize.

 

  • Viewer mód – Kromě editora a administrátora je nyní k dispozici též cenově výhodnější možnost přihlášení v režimu viewer. Pak je přístup omezen pouze na čtení, bez možnosti editace a změn.

MashZone 2.0 se nyní dodává také jako Enterprise Edition, která je speciálně přizpůsobená k využití ve větších společnostech. Nabízí vylepšenou správu práv, se kterou se dá optimalizovat proces spouštění mash-upů. Také integrace datových zdrojů JDBC a ActiveDirectory zjednodušuje využívání v rámci celého podniku. S Enterprise Edition je zkrátka příprava a sdílení dat hračka. Nové funkce zahrnují:

  • Přístupová práva –do MashZone mohou být skrze LDAP včleněny stávající organizační struktury, tak lze zjednodušit rozdělení přístupových práv.

 

  • Jednodušší přístup – Uživatelé nepotřebují žádné další zvláštní heslo či povolení, stačí jim jejich starý přístup do podnikové sítě.

 

  • Webová integrace – uživatelské mash-upy je možné připojit na intranet či internet, zpřístupnit je, komu je třeba, po celém světě.

 

Další informace o ARIS MashZone 2.0 a Enterprise Edition najdete stejně jako aplikaci volně ke stažení na www.mashzone.com.

Komentáře