SolidWorks 2010: Pracujte rychleji a s větší produktivitou

Společnost Dassault Systèmes (DS) SolidWorks uvedla řadu produktů SolidWorks 2010, které optimalizují zásadní funkce návrhů produktů a každý den pomáhají návrhářům a inženýrům dosáhnout úspěchu.

SolidWorks 2010: Pracujte rychleji a s větší produktivitou


Pomocí technologií CAD, simulace, správy dat, dokumentace a zhodnocení vlivu na životní prostředí se mohou společnosti inspirovat a dosáhnout inovace podporované širokou komunitou uživatelů CAD s rozsáhlými odbornými znalostmi a pokročilou technologií. Tato řada produktů společnosti SolidWorks má vyšší výkon a přináší nové funkce.

 

Co je nového v řadě produktů SolidWorks 2010

Software SolidWorks Premium CAD vylepšuje produktivitu návrhářů a inženýrů pomocí velkého množství nových funkcí. Patentované rychlé kótování například  zobrazuje alternativní umístění nových kót a umožňuje přeuspořádání existujících kót tak, aby byl dostatek prostoru pro nový výběr. Publikátor konfigurace umožňuje uživatelům snadnou publikaci rozhraní konfigurace modelu do služby 3D ContentCentral, což je webové centrum pro 3D součásti, sestavy a další obsah, která umožňuje snadný výběr alternativ modelu. Patentované ovládání pomocí pohybů myši umožňuje provádění mnoha funkcí pouhým pohybem ruky. Software SolidWorks 2010 také nabízí rozšířené metody tvorby referenčních rovin, funkce modelování plechových součástí, nové možnosti tvorby svarů, funkce zrcadlení komponent a nástroje pro přímé úpravy. Funkce PhotoView 360 navíc usnadňuje nováčkům rendrování fotorealistických obrázků v profesionální kvalitě.

Produkt SolidWorks Simulation Premium nabízí pracovním týmům nástroje pro snadné ověřování rozhodnutí prováděných v návrhu a detekci skrytých problémů ještě předtím, než by mohly ovlivnit výrobu. Nová verze přináší zcela nové funkce, například simulaci pohybu podle událostí, která realisticky simuluje fungování strojů, nebo snímače přiblížení a automatické stanovení rozměrů lemových svarů. Aktualizovaný poradce simulace (součást softwaru SimulationXpress v systému SolidWorks) provádí nové uživatele simulacemi, čímž zkracuje křivku učení a snižuje výskyt chyb.

Software SolidWorks Enterprise PDM obsahuje nové funkce pro přípravu modelů a výkresů k distribuci, které zvyšují produktivitu práce. Nová funkce převodu, publikace, tisku a vykreslování například automaticky převádí stovky výrobních výkresů do neutrálních formátů pro účely citací, spolupráce, dávkového tisku a sdílení s jinými systémy. Nový software SolidWorks Enterprise PDM zefektivňuje spolupráci díky jediné centralizované knihovně SolidWorks Toolbox a uvádí množství nových nástrojů pro rychlou implementaci, které přináší rychlejší návratnost investic.

Produkt 3DVIA Composer automaticky vytváří dokumentace k produktům a aktualizuje je při každé změně návrhu. Pomáhá společnostem rychle vytvářet příručky, brožury, katalogy, montážní návody, výuková videa a další. 3DVIA Composer 2010 dále zkracuje čas nutný k tvorbě dokumentace využitím konfigurací a rozložených pohledů softwaru SolidWorks, a využívá tak inteligentní data návrhu. Zahrnuje novou funkci automatické tvorby čar rozložení u většího množství rozložených pohledů. Uživatelé také mohou vytvářet bohatší a podrobnější dokumentace pomocí detailních pohledů v měřítku, rozpisek ve 3D, funkce vrhání stínů a fotorealistických objektů na pozadí.

Software SolidWorks Sustainability poprvé přináší trvale koncepci udržitelných a spolehlivých návrhů při používání systému SolidWorks. SolidWorks Sustainability pomáhá uživatelům určit emise uhlíku (carbon footprint), spotřebu energie a znečištění vody i ovzduší ve vztahu k získávání surovin, výrobě, použití a likvidaci produktů. Nástroj pro vizualizaci sestavy zobrazuje součásti v různých barvách podle jejich vlivu na životní prostředí. Podpora konfigurace v softwaru umožňuje uživatelům srovnávat větší množství iterací návrhů z hlediska vlivu na životní prostředí.

Nástroj SolidWorks SustainabilityXpress, který je obsažen v systému SolidWorks, umožňuje uživatelům okamžitě určit dopad libovolné součásti na životní prostředí. Produkty SolidWorks Sustainability obsahují panel vlivu na životní prostředí, upravitelné výpisy a nástroj pro hledání alternativních materiálů  umožňující snadné porovnání a okamžité zlepšení environmentálních vlastností součásti.

Produkty systému SolidWorks 2010 budou od října dostupné od autorizovaných prodejců SolidWorks po celém světě. Další informace o řadě produktů SolidWorks 2010 včetně videoukázek naleznete na webových stránkách www.solidworkslaunch.com nebo u prodejců SolidWorks.

Komentáře