Cisco: Soukromí uživatelé využívají cloud pětkrát více než firmy

Přenos dat v cloudu vzroste do roku 2016 šestkrát – již v roce 2014 bude většina pracovních úloh v datových centrech řešena prostřednictvím cloudových aplikací

Cisco: Soukromí uživatelé využívají cloud pětkrát více než firmy


Provoz v datových centrech by měl vzrůst v příštích letech čtyřikrát a v roce 2016 dosáhne celosvětově hodnoty 6,6 zetabajtu. Nejrychleji rostoucí složkou v datových centrech budou cloudové přenosy; jejich objem vzroste šestkrát, což odpovídá průměrnému meziročnímu nárůstu o 44 %. Vyplývá to ze studie Cisco Global Cloud Index (2011-2016).

Mezi nejzajímavější zjištění studie patří skutečnost, že růst poptávky po cloudových službách mají na svědomí zejména soukromí uživatelé, kteří již v letošním roce přenesli pětkrát více cloudových dat než firmy. Předpověď zároveň označila rok 2014 jako přelom, kdy bude většina pracovních úloh (52 %) v datových centrech řešena prostřednictvím cloudových aplikací. Studie také zmapovala připravenost jednotlivých regionů a zemí, včetně České republiky, na využívání moderních cloudových služeb.

Společnost Cisco předpokládá, že v letech 2011-2016 se většina (76 %) přenosů bude i nadále odehrávat v rámci datových center a jejich zdrojem bude především ukládání, vytváření a vývoj dat. Dalších 7 % přenosů bude představovat výměna dat mezi datovými centry navzájem, kdy půjde především o replikaci dat a aktualizace softwaru a systémů. Zbývajících 17 % provozu datových center bude důsledkem požadavků koncových uživatelů: přístupu ke službám cloudu při práci s webem, e-mailem nebo streamovaným videem. Většinu tohoto cloudového provozu generují soukromí uživatelé. V roce 2011 to bylo 82 % a v roce 2016 by to mělo být již 86 %. Na firmy tak připadá jen 18 % respektive 14 % cloudového provozu.

Připravenost na cloud v regionu a ve světě

Součástí studie je i přehled připravenosti na cloud v jednotlivých regionech a téměř 150 zemích, včetně České republiky (Cloud Readiness Regional Details). V současnosti jsou na poskytování pokročilých aplikací cloudu nejlépe připraveny pevné sítě v Severní Americe, západní Evropě, střední a východní Evropě a východní Asii. Dostatečně výkonnými mobilními sítěmi, tak aby bezproblémově poskytovaly středně pokročilé aplikace cloudu, dnes disponuje pouze západní Evropa. Jedinou zemí v regionu střední a východní Evropy, která má infrastrukturu již dnes vhodnou pro provoz nejmodernějších cloudových aplikací přes mobilní sítě, je Maďarsko .

Podle studie Cisco Global Cloud Index se do roku 2012 největší nárůst cloudu odehraje v oblasti Blízkého východu a Afriky. S prudkým nárůstem (průměrně meziročně asi 55 procent) však lze počítat i ve střední a východní Evropě. Nejvíce úloh spojených s cloud computingem bude zpracováváno ve východní Asii. V roce 2011 byl největší cloudový provoz vytvořen v Severní Americe (ročně 261 exabajtů dat), následovala východní Asie (216 EB) a západní Evropa (156 EB).


Úvodní foto: © Concept web Studio - Fotolia.com
Komentáře