Soutěž Diplomová práce roku zná své letošní vítěze

Finálové kolo soutěže Diplomová práce roku 2011 proběhlo 15. září na akademické půdě Západočeské univerzity v Plzni.

Soutěž Diplomová práce roku zná své letošní vítěze


Finálové kolo soutěže Diplomová práce roku a slavnostní vyhlášení proběhlo 15. 9. 2011 na plzeňské Západočeské univerzitě. Šestý ročník hostil děkan Fakulty aplikovaných věd doc. Ing. František Vávra, CSc. Do Plzně se sjelo 15 finalistů z celkového počtu 77 přihlášených studentů. Studenti se přihlásili z devatenácti českých a slovenských vysokých škol, státních i soukromých. Někteří studenti na finále přicestovali z různých evropských destinací, jeden ze studentů obhajoval svou práci až z dalekého Texasu přes Skype. Finálové kolo soutěže proběhlo ve třech soutěžních kategoriích, v nichž každý z finalistů svou práci prezentoval před odbornou komisí složenou z lektorů vysokých škol a zástupců IT firem.
V šestém ročníku soutěže Diplomová práce roku se na prvních místech umístili:

1.    V kategorii Informační bezpečnost, standardy řízení vývoje systémů a mezioborové přístupy

Marcela Šimková, VUT Brno.

Partnerem soutěžní kategorie je společnost T-SOFT.

2.    V kategorii Podnikové informační systémy, ostatní IT práce

Pavel Cvetler, ČVUT.

Partnerem soutěžní kategorie je společnost ABRA Software.

3.    V kategorii Internet, webové systémy, virtualizační a Cloudové technologie
Pavel Kukačka, VŠE.

Partnerem soutěžní kategorie je společnost SYSTEMATIQ.

Vyhlašovatelem soutěže je již tradičně společnost Abra Software, spoluvyhlašovatelem je sdružení Česká společnost pro systémovou integraci.


 Vítězové tří kategorií soutěže Diplomová práce roku 2011, zleva Pavel Kukačka, Marcela Šimková, Pavel Cvetler

 

Ing. Petr Kuchař z Abra Software letošní ročník komentoval následovně : „Všechny práce v kategorii „Podnikové informační systémy, ostatní IT práce“ letos spojilo téma automatizovaného rozpoznávání obrazu. Je vidět, že témata studentských prací kopírují potřeby reálného života. Pro mě osobně je důležité, že práce mají velmi praktické zaměření, a že jejich výsledky budou aplikovatelné v komerčních provozech. Proto myslím, že studenti mají velmi dobře našlápnuto do pracovního života. Stejně jako vloni mě však maličko zklamala úroveň sebeprezentace některých studentů. České i slovenské školy by měly systematicky pracovat na zlepšování dovednosti prodat svou práci, protože především tuto schopnost budou studenti potřebovat ve svém profesním životě.“

Komentáře