Soutěž Zlatý Kaktus 2008

Fond ohrožených dětí (FOD), společnost Kaktus Software a časopisy Business World, Computerworld a rádio Danceradio vyhlašují druhý ročník soutěže Zlatý Kaktus.

Soutěž Zlatý Kaktus 2008


Fond ohrožených dětí (FOD), společnost Kaktus Software a časopisy Business World, Computerworld a rádio Danceradio vyhlašují druhý ročník soutěže Zlatý Kaktus.

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky. Mezi hlavními směry jeho činnosti patří vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti, vyhledávání a pomoc dětem týraným i jinak sociálně ohroženým, provoz azylových domů pro rodiny s dětmi a mládež bez domova či Klokánek - rodinná péče jako alternativa ústavní výchovy. Klokánek je nový projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je změnit dosavadní nevyhovující systém ústavní výchovy a nahradit jej v co největší míře přechodnou rodinnou péčí.

"Dosavadní praxe u nás je taková, že děti, o které se rodiče nemohou, nechtějí nebo nejsou schopni starat, končí nejčastěji v ústavu - ročně je to více než čtyři tisíce dětí," říká JUDr. Marie Vodičková, předsedkyně FOD. Ve většině případů pro ně umístění do neosobní ústavní péče znamená další trauma, které často pociťují hůř než ponechaní v dosavadním prostředí, na které si již zvykly.

Aby zlepšil komunikaci i v oblasti Internetu, rozhodl se FOD vytvořit novou webovou prezentace. Spojil proto své úsilí se společností Kaktus Software, která vyhlásila druhý ročník soutěže Zlatý Kaktus, tentokráte o vytvoření nejlepšího grafického návrhu webové prezentace Fondu ohrožených dětí. Motto druhého ročníku zní "Vykouzlete dětem úsměv".

Obecné zadání

Předmětem soutěže je vytvoření grafického návrhu webové prezentace pro Fond ohrožených dětí. Zadání se skládá jak z technické části, tak z části doplňující zadání o další již netechnické informace - kompletní soutěžní podmínky naleznete na www.zlatyKaktus.cz.

Navrhované stránky by měly vytvářet důvěryhodný dojem s důrazem na primární činnost FOD - pomoc dětem. Návrh by měl umožnit jasné a intuitivní ovládání s možností změny jazykové mutace (angličtina, němčina). Primárním posláním prezentace je publikovat informace. Hlavní stránka by dále měla obsahovat fotografii "týrané panenky", logo FOD, logo Klokánka a pole pro vyhledávání v rámci stránek.

Vyhodnocení

Soutěž bude zahájena dne 15. února 2008, přičemž veškeré soutěžní návrhy musejí být doručeny elektronicky na zlatyKaktus@Kaktus.cz v jednom ze zvolených formátů (jpeg, gif, png) společnosti Kaktus Software do 31. března 2008 do 12:00 hod. Každý návrh bude umístěn na stránkách serveru www.zlatyKaktus.cz a bude předmětem hlasování veřejnosti. Pod každým zaslaným a umístěným návrhem bude zobrazen počet hlasů udělených tomuto návrhu. Hlasování se můžete zúčastnit i Vy.
Čtenáři časopisu Computerworld a Business World budou mít možnost sledovat průběh soutěže v příštích vydáních a na webových stránkách www.businessworld.cz a www.cw.cz. Výherce bude vybrán rozhodnutím vyhlašovatele soutěže, který při hodnocení návrhů přihlédne k výsledkům hlasování veřejnosti.

Vítězové získají následující ceny:

1. cena: multimediální notebook + batoh, PC hra
2. - 3. cena: roční předplatné časopisu Computerworld a Business World, USB flash disk 1GB, PC hry
4. - 10. cena: trička a další reklamní předměty

Komentáře