Specifika IT řešení pro vzdělávací instituce

Na první pohled se řešení IT infrastruktury určené pro vzdělávací instituce a pro podniky od sebe nijak zásadně neliší. Oba sektory potřebují řešení, které je bezpečné, spolehlivé, odolné a které lze snadno spravovat a udržovat. Hlavní rozdíly spočívají v prioritách jednotlivých požadavků kladených na IT infrastrukturu a v zátěži, jíž je IT infrastruktura v těchto sektorech vystavena.

Specifika IT řešení pro vzdělávací instituce


Na první pohled se řešení IT infrastruktury určené pro vzdělávací instituce a pro podniky od sebe nijak zásadně neliší. Oba sektory potřebují řešení, které je bezpečné, spolehlivé, odolné a které lze snadno spravovat a udržovat. Hlavní rozdíly spočívají v prioritách jednotlivých požadavků kladených na IT infrastrukturu a v zátěži, jíž je IT infrastruktura v těchto sektorech vystavena.

Ve vzdělávacích institucích se pravidelně obměňují uživatelé počítačů, nemají svůj vyhrazený počítač a chtějí si na počítači vyzkoušet různé věci. Vzdělávací instituce navíc potřebují mít pravidelně připravenou učebnu na různé oblasti školení. Ideální také je, když se během trvání školení povede na počítačích zachovat rozdělanou práci a nastavení účastníků nebo když existuje alespoň možnost minimalizovat ztráty.
K tomu všemu se vzdělávací instituce potýkají s nedostatkem kvalifikovaných vyhrazených správců. Obvykle mají správci školní sítě správu učeben jako jednu z vedlejších pracovních náplní. Proto je v tomto sektoru největší důraz kladen na spolehlivost, odolnost, snadnou udržovatelnost a opakovatelnost řešení IT infrastruktury v oblasti koncových stanic. Navíc pokud vzdělávací instituce školí nejnovější softwarové produkty, mohou se potýkat s nutností neustále investovat do hardwarového vybavení počítačových učeben.

Pro zajištění těchto požadavků jsou na výběr dvě možnosti řešení:

  • Řešení postavené na bitových kopiích – image počítačů:
je schopno plně pokrýt výše uvedené požadavky na správu počítačových učeben. Je možné připravit různé image pro různé oblasti školení, současné technologie navíc umožňují celý počítač jednoduše zálohovat a obnovit v případě potřeby. Toto řešení se ale potýká s problémem příliš velké vazby na hardwarové vybavení počítačů – lze sice připravit do jisté míry univerzální image, ale čím různorodější počítače instituce vlastní, tím je více práce s vytvořením univerzální image a navíc se může někdy stát, že je potřeba pro různé typy počítačů vytvořit různé image.
  • Řešení postavené na virtuálních stanicích:
Uvedené požadavky na správu počítačových učeben plně pokrývá také řešení postavené na virtuálních stanicích. Virtuální prostředí umožňuje využívat základní hardwarové vybavení počítačů (myš, síťovou kartu, DVD mechaniku, USB, zvukovou kartu…), takže uživatelé mají ve virtuálním prostředí k dispozici vše, co pro výuku budou potřebovat včetně případného připojení do internetu. Virtuální stanice lze provozovat na libovolně nainstalovaných počítačích. Na případnou reinstalaci samotného počítače tak stačí mít připravenou plně automatizovanou instalaci operačního systému pomocí skriptů. Další nastavování prostředí na počítači není nutné, protože vše potřebné pro výuku je zprovozněno ve virtuální stanici. Virtuální stanice na rozdíl od image počítače nejsou závislé na hardwarovém vybavení počítačů, takže správci stačí mít na každou oblast školení připravenou jednu virtuální stanici, kterou nasadí na všechny počítače, na které potřebuje. Během školení lze navíc jednoduše virtuální stanici zálohovat, takže v případě nefunkčnosti je možné obnovit účastníkovi školení jeho prostředí s minimálními ztrátami.

Pokud vzdělávací instituce řeší problém, že musí školit nejnovější softwarové produkty, které mají větší a větší nároky na hardwarové vybavení počítačů a vyžadují neustálé investice do vybavení učeben, je dobré zvážit, zda není výhledově účelnější investovat do terminálového řešení. Terminálové řešení je postaveno na centrálním serveru, kde jsou připravena všechna prostředí IT infrastruktury potřebná pro výuku, a na terminálech, které jsou použity pouze jako zobrazovací jednotky. Investice na vybavení počítačů se redukuje na investice do jednoho počítače a stejně tak správa IT infrastruktury se redukuje na správu jednoho počítače.

Autorka je konzultantkou společnosti AutoCont CZ.
Komentáře