Špičkoví manažeři z oboru zdravotnictví se sešli v Olomouci

Ředitelé největších českých a moravských nemocnic a zdravotních pojišťoven se sešli v Olomouci, aby společně s akademiky a podnikateli diskutovali na téma „Inovační procesy ve zdravotnictví a faktory stability nemocnic“.

Špičkoví manažeři z oboru zdravotnictví se sešli v Olomouci


Již 7. ročník konference Ekonomika a management zaměřené na zdravotnictví uspořádala 1.6.2010 v Olomouci Moravská vysoká škola Olomouc a společnost Tesco SW ve spolupráci s Univerzitou Palackého.

Konferenci zahájil svým příspěvkem MUDr. Pavel Horák, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny, který představil politiku VZP na rok 2010, včetně srovnání příjmů a výdajů na zdravotní péči s předchozími obdobími a několika statistik OECD týkajících se například výdajů jednotlivých států na zdravotnictví, kde je ČR se svými 6,8 % HDP za rok 2009 na konci žebříčku hodnocených zemí.

Na konferenci zazněly také prezentace „Efektivní řízení nemocnice s podporou ICT“ Ing. Zbyňka Chotěborského, ekonomického náměstka ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze nebo prezentace „ICT v urgentní medicíně a krizovém řízení“ MUDr. Romana Krause, ředitele FN Brno. Spolupráce FN s vědecko-výzkumnou základnou bylo téma příspěvku MUDr. Radomíra Maráčka, ředitele FN Olomouc a ředitel Pardubické krajské nemocnice Ing. Josef Šimurda prezentoval téma „Technologická podpora řízení procesů“ v PKN, která dle jeho slov aktuálně řeší generační skok ve vybavenosti informačními technologiemi a doplňuje: „ Informační technologie nám poskytují celou řadu možností, jak lépe pracovat s informacemi, jak lépe uspořádat procesy a také jak poskytovat lepší zdravotnické služby“.

Jednotlivé prezentace najdete na: www.tescosw.cz/prednasky

Komentáře