Špičky v oblasti Business Intelligence se sešly na konferenci Anywhere

Společnost Anywhere uspořádala 24. září 2009 odbornou konferenci s názvem „Proč selhala první vlna Business Inteligence?“.

Špičky v oblasti Business Intelligence se sešly na konferenci Anywhere


Koncem září v pražském hotelu Don Giovanni proběhla konference o nejnovějších trendech z oblasti Business Intelligence (BI). Své prezentace, produkty a řešení představili kromě společnosti Anywhere také další partneři a hosté konference a další odborníci, kteří se věnují technologickému a obchodnímu vývoji v oblasti BI. Experti společnosti Anywhere spolu se zástupci partnerských společností představili nejmodernější technologie, které napomáhají ke snazšímu dosažení obchodních cílů.

Současné změny v oblasti BI zhodnotil například Jiří Ptáček, ředitel pořádající společnosti Anywhere: „Ještě před několika lety byl chápán termín Business Intelligence jako komplexní systém sestávající se především z datového skladu, datové pumpy a prohlížeče dat. Šlo víceméně o datovou konsolidaci transakčních systémů. Dnešní význam řešení Business Intelligence daleko přesahuje pouhý přesun dat do společného úložiště. Jde o široký soubor systémů a programů pro validaci, čištění, integraci, analýzu datového bohatství každé společnosti. Informační přínos takto sofistikovaného zpracování dat má razantní dopad na kvalitu řízení firmy a jejího businessu.“

Čestným hostem této konference byl pan Richard Soundy ze společnosti Sybase, uznávaný odborník na oblast BI, který představil svůj pohled na příčiny selhání první vlny BI a přišel s řešením problémů dnešních datových skladů.

Dalšími hosty konference byl vedoucí odboru informatiky v Plzeňském kraji Ing. Václav Koudele, který seznámil účastníky s řešením datového skladu v Plzeňském kraji s podtextem „Kde bychom byli, kdybychom věděli, co víme dnes“. Pan Patrik Hinca poté seznámil posluchače s implementací moderního datového skladu a historií projektu DWH v Penzijním Fondu České Pojišťovny. Partneři konference společnosti Sybase Software, Asseco Central Europe, SPSS CR, Oksystem a Globtech poté představili svá řešení v oblastech dokumentace vývoje ETL/BI řešení, správy a automatizace analytických postupů, nasazení a správy zabezpečení přístupu uživatelů k informacím v reportovacím systému, ETL a ELT nástrojů.

Konference byla velkým přínosem pro všechny, kdo s BI přichází do styku a uvědomují si, že v dnešní době celosvětové ekonomické krize je více než kdy jindy nutné rychle najít, analyzovat a zužitkovat informace uložené ve všech informačních systémech.

Komentáře