Společenská odpovědnost firem se nevytrácí ani za současné ekonomické situace

Výzkum společnosti SPSS zjistil, že ani tíživá ekonomická situace neutlumila pozitivní názor podniků na společenskou odpovědnost (CSR) a jejich postoj vůči charitě.

Společenská odpovědnost firem se nevytrácí ani za současné ekonomické situace


Z 300 odpovědí marketingových profesionálů, které SPSS získala během své pravidelné roadshow, vyplynulo, že společnosti zůstávají věrné svým investicím místních spolků i charit. 48 % respondentů z dotázaných společností věří, že postoje směrem k charitě a CSR zůstaly naprosto stejné nebo se dokonce od začátku recese zlepšily.

Jan Řehák, ředitel společnosti SPSS CR, řekl: „Vidím jako velmi povzbuzující fakt, že je CSR pro většinu společností stále tak důležité, i když se řada firem může momentálně potýkat s finančními problémy. Pro efektivní práci s CSR je pro firmy nejdůležitější, aby v rámci své CSR strategie efektivně vysvětlili své záměry i ve zbytku společnosti. Jen tehdy mohou firmy jako celek vidět a rozpoznat přínosy CSR.”

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility – CSR)  je koncept podnikání, který firmám umožňuje přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se chovat eticky. Vychází z předpokladu, že žádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí, kvalitu života svých zaměstnanců, místní komunitu i společnost jako celek. CSR tak  vlastně znamená udržení si ekonomického úspěchu a získání konkurenční výhody tím, že firma buduje svou dobrou pověst.

Respondenti byli v průzkumu také dotazováni na své znalosti ohledně sociální návratnosti investic (SROI). SROI je kvantitativní vyjádření toho, jak efektivně organizace využívají svůj kapitál a zdroje ke generování hodnot pro společnost. Výzkum odhalil, že celých 51% obchodníků tento pojem nikdy neslyšelo.

Komentáře