Společnost ABIS Czech další posilou distribuční sítě K2 atmitec

Společnost K2 atmitec oznámila navázání partnerské spolupráce se společností ABIS Czech. Uzavření dohody o spolupráci je pokračováním obnovy partnerské sítě.

Společnost ABIS Czech další posilou distribuční sítě K2 atmitec


V krátké době se tak jedná již o druhou významnou posilu distribuční sítě K2 atmitec, kterou nedávno rozšířila společnost Project & Engineering. Před novými partnery i samotným výrobcem IS K2 stojí nelehký úkol – náprava stavu způsobeného implementací IS K2 bývalým distribučním partnerem, společností K2 atmitec syst, postaveného na bázi neúměrného počtu specifických úprav. Taková rozsáhlá customizace nutí zákazníka stát se závislým na implementátorovi informačního systému, což výrobce IS K2 považuje za neseriózní.

„Naší základní myšlenkou i po 18 letech fungování je poskytovat co nejširší výběr funkcí přímo ve standardní nabídce Informačního systému K2, nikoliv klást důraz na speciální úpravy, které maximalizují ekonomický prospěch z  implementace pro implementačního partnera a zároveň neúměrně zvyšují náklady na pravidelný servis. Společnost ABIS Czech je dle našeho mínění tím dalším správným partnerem, který rozumí naší snaze,“ říká k obnově partnerské sítě Marek Kučera, výkonný ředitel K2 atmitec.

 

Dalším krokem na cestě obnovy partnerské sítě K2 atmitec bude příprava jak nových, tak i stávajících partnerů na příchod nové verze IS K2 4. generace, který bude částečně poodhalen na pravidelném setkání zákazníků a partnerů s výrobcem IS K2 v Horní Cerekvi, které slouží jako platforma přímé komunikace mezi koncovým uživatelem a výrobcem. V rámci tohoto procesu považuje společnost K2 atmitec s.r.o. spolupráci s partnery a přímo i se zákazníky za důležitý článek, který napomůže optimálnímu využití nových možností IS K2 při stanovování strategie rozvoje společností, které jej každodenně využívají.

Komentáře