Česká rafinérská používá pro sledování kvality ropných produktů software Statistica

Software od StatSoftu funguje v současnosti jako nástroj pro stabilizaci kvality vyráběného produktu.

Česká rafinérská používá pro sledování kvality ropných produktů software Statistica


Současně pomáhá v oblasti modelování a plánování v souvislosti s potřebným množstvím produktu podle aktuální poptávky na českém a zahraničním trhu. S cílem rozšíření popisu dějů v průběhu výroby, které ještě v nedaleké minulosti nešlo provádět, začíná společnost Česká rafinérská používat taktéž další produkt ze „softwarové stáje“ firmy StatSoft - Statistica Automatizované neuronové sítě Cz + Generátor kódu. Jeho intenzívnější nasazení pomůže společnosti ještě více snížit náklady na tyto činnosti.

„Abychom zákazníkům zajistili potřebnou výstupní kvalitu produktu, je nutné proces výroby důkladně sledovat přímo ve výrobních jednotkách. V praxi to například znamená, že sledujeme kvalitu vstupních hodnot tak, aby kvalita těch výstupních byla dle zadaných požadavků. Mezi sledované veličiny, které mohou vlastnosti surovin během výroby ovlivnit, patří například teplota, hustota materiálu, či jeho viskozita. Cílem je prostřednictvím softwaru sledovat velké množství veličin, tak aby bylo možné dosáhnout potřebné výstupní kvality produktu v návaznosti na požadovanou aktuální výtěžnost, stejně tak jako zajistit potřebu plánování výroby ropných produktů“, uvádí Václav Křapáček, vedoucí oddělení technologů Litvínov České rafinérské.


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře