Společnost GE vyhlašuje soutěž „objevy průmyslového internetu“

A vyzývá vývojáře, designéry a datové vědce, aby pomohli zvýšit produktivitu v letectví a zdravotnictví.

Společnost GE vyhlašuje soutěž „objevy průmyslového internetu“


Soutěž má za cíl nalézt a financovat nové metody, jak omezit zpoždění letů
a zlepšit fungování nemocnic k větší spokojenosti pacientů i lékařů

•    Hledají se nové algoritmy a návrhy aplikací pro zefektivnění letecké dopravy a nemocniční péče
•    Otevřená platforma umožní přístup k souborům dat z leteckého průmyslu
•    GE spolupracuje s Alaska Airlines a organizací Ochsner Health System na vývoji přelomových technologií
•    Vítězové obdrží finanční odměny v celkové hodnotě 600.000 dolarů a získají příležitost realizovat své návrhy  ve spolupráci s GE
•    Soutěž byla zahájena 29. listopadu na www.gequest.com

Společnost GE vyhlásila soutěž „Objevy průmyslového internetu“, v níž vyzývá vývojáře a datové vědce, aby vytvořili nejlepší nové algoritmy a navrhli aplikace, které pomohou omezit zpoždění v letecké dopravě a zlepšit péči o pacienty v nemocnicích. Dvě kategorie soutěže byly zahájeny 29. listopadu a jsou součástí širších snah o vytvoření otevřené platformy, spolupracující komunity a rozvíjení hluboké odborné kvalifikace v oblasti průmyslového internetu. GE bude na této iniciativě spolupracovat s předním expertem na problematiku velkých dat, společností Kaggle.

„Nové nástroje samy o sobě na vyřešení problémů s velkými daty nestačí. Naše iniciativa dá vývojářům a vědcům přístup k informacím, které potřebují k podnícení nových nápadů, perspektiv, analytických postupů a umožní jim pracovat napříč nejrůznějšími odvětvími,“ uvedl Bill Ruh, viceprezident Softwarového a analytického centra GE. „Přejeme si, aby tato platforma uspíšila inovace a přinesla aplikovatelné návrhy, které pomohou zvýšit produktivitu proudových motorů či zdravotnického zařízení a minimalizovat ztráty našich zákazníků. S napětím očekáváme, jaké zajímavé nápady soutěž přinese.”

Soutěž bude probíhat po dobu několika měsíců. Výherce v kategorii nápadů pro zdravotnictví (Hospital Quest) určí komise složená ze zdravotnických odborníků, v letecké kategorii (Flight Quest) bude vítěz určen podle níže stanovených pravidel ve dvou kolech. Vítězové obdrží finanční odměnu a získají i příležitost své návrhy v oblasti letového řízení a péče o pacienty realizovat za podpory GE.

GE vyhlásila 29. listopadu dvě kategorie soutěže Průmyslového Internetu:

Kategorie technologií pro letectví - Flight Quest: www.gequest.com/flight

•    Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a americký Federální úřad pro letectví (FAA) odhadují, že na každém letu existují rezervy v efektivitě představující asi 18-22 % – od zpožděných letů, přes využití paliva až po letové trasy. Soutěž Flight Quest vyzývá datové odborníky, aby pomohli vytvořit algoritmy pro systém řízení letového provozu, který omezí zpoždění letů, ušetří aerolinkám finance a zajistí, aby se cestující dostali do cíle bezpečně a včas.
•    Účastníci soutěže obdrží sadu informací o letech za dobu dvou měsíců z amerického leteckého informačního systému NAS. Informace budou obsahovat: čísla letů, místo odletu a příletu, čas odletu a příletu, vybrané informace o trase a povětrnostních podmínkách.
•    Soutěž proběhne ve dvou fázích. V první fázi budou soutěžící požádáni, aby vytvořili prediktivní model pro zvýšení efektivity v letectví.
•    Vítězný prediktivní algoritmus první fáze bude následně vytvořen k vytvoření simulace ve druhé fázi, jejímž cílem bude vytvořit aplikaci určenou pro palubní řízení letu.
•    Celkem získají vítězové obou fází od GE odměnu ve výši 500.000 dolarů.

Kategorie technologie pro zdravotnictví - Hospital Quest: www.gequest.com/hospital

•    Podle odborných studií dochází kvůli nedostatečné efektivitě ve zdravotnictví ke ztrátám pohybujícím se ve výši 750 miliard až 1,2 bilionu dolarů ročně. Soutěž Hospital Quest vyzývá komunitu vývojářů, aby pomohli zlepšit komfort a kvalitu péče o pacienty v nemocnicích prostřednictvím aplikací, jež by odstranily některé nepříjemnosti spojené s pobytem v nemocnici a zlepšily řízení provozu. Personál nemocnic by díky zefektivnění procesů ušetřil čas a mohl se více věnovat samotné péči o pacienty.
•    Přihlášené projekty vyhodnotí porota složená z odborníků společností GE, Ochsner Health System a Kaggle. Vítězové získají od GE odměny v celkové výši 100.000 dolarů.  

Do soutěže „Objevy průmyslového internetu“ je možné podávat přihlášky od 29. listopadu 2012. Pokud se chcete zúčastnit a seznámit se s kompletním zněním pravidel a podmínek, navštivte, prosím, stránku www.gequest.com.

GE plánuje otevřít další kategorie soutěže „Objevy průmyslového internetu“ během roku 2013. Další kola soutěže se opět zaměří na spolupráci se zákazníky, vývojáři, vědci a designéry, díky níž GE pomůže rozvíjet významná odvětví jako zdravotnictví, letectví, železniční doprava, těžba ropy a plynu nebo energetika.


Úvodní foto: © nyul - Fotolia.com
Komentáře