Společnost Intel přijímá akcie Wind River

Společnost Intel oznámila, že 9. června 2009 v 6.00 skončilo počáteční období pro veřejné nabídky na všechny nesplacené kmenové akcie společnosti Wind River Systems, a to včetně práv na koupi akcií Series A Junior Participating Preferred Stock.

Společnost Intel přijímá akcie Wind River


Období pro počáteční nabídky bylo realizováno prostřednictvím dceřiné společnosti APC II Acquisition Corporation (APC II) za 11,50 USD za akcii.

Podle správce veřejné nabídky bylo k datu ukončení počátečního období pro veřejné nabídky právoplatně prodáno a nestaženo celkem asi 69 milionů kmenových akcií Wind River (včetně asi 6,4 milionu akcií podléhajících procedurám garantovaného dodání), což činí přibližně 89 procent veškerých kmenových akcií Wind River. Všechny akcie, které byly právoplatně nabídnuty a nebyly řádně staženy během úvodního období pro veřejné nabídky, byly přijaty k proplacení.

Intel rovněž oznámil, že prostřednictvím APC II zahájí následné období pro veřejné nabídky ke všem zbývajícím kmenovým akciím společnosti Wind River. Toto období začalo 10. července 2009 a skončí 15. července 2009 v 6.00. Všechny právoplatně předložené akcie v tomto nabídkovém období budou okamžitě přijaty k proplacení a předkládajícím akcionářům bude následně vyplaceno 11,50 USD za akcii - bez sražené daně, v hotovosti a bez úroku. Jde tedy o stejnou sumu jako v úvodním období pro veřejné nabídky.

Následné období pro nabídky umožňuje držitelům kmenových akcií Wind River, kteří nepředložili akcie v úvodním období pro veřejné nabídky, využít druhého období a obdržet urychlenou cenovou nabídku místo čekání na dokončení fúze. Akcie předložené v následném období pro nabídky nemohou být dodány garantovanou dodací procedurou a nemohou být staženy. Akcie právoplatně předložené v úvodním období pro veřejné nabídky dále nemohou být staženy během následujícího období pro nabídky.

Po ukončení následujícího období pro nabídky Intel plánuje dokončit akvizici společnosti Wind River prostřednictvím tzv. zkrácené fúze, což znamená, že neproběhne hlasování ani schůzka zbývajících akcionářů firmy Wind River Systems Inc.. Po dokončení fúze se Wind River stane plně vlastněnou dceřinou společností firmy Intel a každá ze zbývajících kmenových akcií společnosti Wind River bude zrušena a převedena na přiměřené protiplnění bez úroku. Poté skončí možnost obchodovat s kmenovými akciemi Wind River na globálním burzovním trhu NASDAQ.

Komentáře