Společnost pro projektové řízení varuje před nekvalitním vedením projektů v České republice

Společnost pro projektové řízení (dále jen „SPŘ“) upozorňuje na rizika nekvalitního vedení projektů v České republice jak po stránce odborné kvalifikace projektových manažerů, tak procesních chyb a nízké kvality užívaných technologií.

Společnost pro projektové řízení varuje před nekvalitním vedením projektů v České republice


Současné vysoce konkurenční prostředí na trhu vyžaduje kvalitní a schopné projektové manažery pro vedení a splnění cílů komplexních projektů, programů či portfolií, realizovaných nejen velkými nadnárodními společnostmi, ale i malými a středními firmami nebo veřejnou správou. Rozpoznání potřebné kvalifikace projektového manažera je možné například prostřednictvím certifikace v některém mezinárodním standardu projektového řízení. Bohužel se v rámci České republice množí i různé pseudocertifikáty, které vypovídají spíše o nekompetenci dotyčného, neznalé však snadno uvedou v omyl.

SPŘ ze své pozice autority v projektovém řízení v České republice doporučuje realizovat projekty dle uznávaných standardů a norem. „Jedinými relevantními standardy, které je možné objektivně užívat a požadovat jako podklad kvality projektového řízení, jsou certifikáty vydané některou pověřenou certifikační autoritou podle mezinárodních standardů, kterými jsou International Project Management Association – Competence Baseline (IPMA), Project Management Body of Knowledge (PMI) nebo standard PRINCE2,“ doplnila Markéta Arazimová, tisková mluvčí, SPŘ.

Přínosů těchto certifikátů je podle SPŘ celá řada. Pro manažery se jedná o mezinárodně uznávaný certifikát jejich kvalifikace a způsobilosti, díky čemuž teoreticky může vzrůst jejich úspěšnost při výběrových řízeních na řízení projektů a hodnota na trhu práce. Pro dodavatele služeb v rámci řízení projektů jde o demonstraci kvalifikovanosti jejich zaměstnanců, což ovlivňuje veřejné mínění a je konkurenční výhodou. A v neposlední řadě pro zákazníky jsou certifikační programy potvrzením služeb a kvality v řízení jejich projektu.

Náročnost na vedení projektů reflektují také různé národní i mezinárodní konference, jako např. Global Best Practice in Project Management, která se uskuteční dne 26. září 2011 v Praze a jejímž odborným partnerem je SPŘ, nebo pravidelná Konference projektového řízení ve Zlíně. Cílem těchto akcí je upozornit na zmíněná rizika a přínosy v projektovém řízení tím, že představí úspěšné projekty a naopak i rizikové oblasti. Obvykle jsou prezentovány aktuální techniky a  současná praxe projektového řízení na příkladu úspěšných projektů z ČR i celého světa. Účastníky jsou pravidelně vysoce postavení manažeři mezinárodních i domácích společností jako AMEC (Velká Británie), Centrica (Velká Británie), CESES (FSV UK) (ČR), ČEZ (ČR), ŠKODA Auto (ČR) a další.

Komentáře