Společnost SAS roste a posiluje

Navzdory celosvětové krizi, která v mnoha odvětvích způsobila vážné problémy a vlny propouštění, společnost SAS roste a posiluje svůj personální tým i pozici na trhu v řadě odvětví.

Společnost SAS roste a posiluje


SAS pokračuje v trendu růstu a stability a navazuje na předešlý rok, kdy na českém trhu velmi úspěšně rostly obraty licencí, objemy služeb i počet zaměstnanců. Celosvětově společnost SAS Institute představuje stálici, jež dosahuje nepřetržitého růstu již 33 let.

 

Nový výkonný ředitel v SAS Institute ČR

Od poloviny června řídí SAS nový výkonný ředitel, kterým se stal pan Jiří Jech. Do SASu přichází ze společnosti Telefonica 02 Česká Republika, kde působil na pozici Coprorate Sales Director. Bohaté zkušenosti Jiří Jech v SAS zúročí především v oblasti řízení a budování vztahů s klienty a mezi jeho klíčové cíle bude rovněž patřit expanze SASu do dalších odvětví.

 

Nové výzvy pro oddělení HR

Novou ředitelkou oddělení Human Resources (HR) se stala Lenka Barteková, která je zodpovědná za jednotnou strategii v oblasti lidských zdrojů a interní komunikace společnosti SAS pro Českou republiku i Slovensko.  Mezi její hlavní cíle patří především změna organizační struktury a nastavení a organizace sdílení zaměstnanců společnosti SAS pro jednotlivé projekty a země regionu.

 

Maximálně vycházet vstříc

Tomáš Mužík, který pracuje ve společnosti SAS již 12 let, rozšiřuje svou zodpovědnost PSD managera pro Českou republiku i na Slovensko. Tomášovým hlavním cílem bude spolupráce na klíčových projektech v regionu a maximální využití a sdílení zkušeností z působení v ČR.  Každá země bude mít svého PSD managera, který bude zodpovědný za svěřenou oblast.

 

Komentáře