Společnost SPSS CR mění název na Acrea CR

Společnost SPSS CR minulý týden oznámila změnu obchodního názvu na ACREA CR. Za změnou názvu údajně stojí především vývoj společnosti a její snaha vyjádřit svou dlouhodobou vizi a strategii.

Společnost SPSS CR mění název na Acrea CR


Tým odborníků na SPSS ve společnosti ACREA CR chce podle tiskové zprávy využívat svých znalostí v oblasti statistiky, data miningu a analýzy dat a díky analytické kreativitě řešení SPSS prohloubit spolupráci s uživateli na vývoji nových řešení pro podporu obchodního, strategického a operativního rozhodování. Od tohoto cíle se také odvíjí její nový název – Analytical CREAtivity. Společnost ACREA CR i nadále zůstává jediným distributorem softwaru IBM SPSS na území České i Slovenské republiky.

Zároveň se ACREA CR tímto více ztotožňuje s myšlenkou „chytřejší planety“, kterou prosazuje společnost IBM. „Naše služby se budeme snažit orientovat především na řešení, která efektivně využívají finanční a lidské zdroje. Tedy optimálně alokovat finance a šetřit tak náklady, například na marketingové kampaně a maximalizovat své příjmy, díky důkladné znalosti svých klientů,“ popisuje strategii firmy ředitel Jan Řehák.


Komentáře