Společnost Spur automatizuje procesy s pomocí IFS

Společnost SPUR, výrobce a dodavatel plastových výrobků, se vzhledem k plánovanému rozšíření vyráběného sortimentu a snaze o snížení dodacích lhůt a zefektivnění plánování na výrobních linkách rozhodla nasadit podnikový informační systém IFS Aplikace.

Společnost Spur automatizuje procesy s pomocí IFS


Od nového ERP očekával zadavatel pokrýt požadavky svých zákazníků a dodržet výrobní a dodací lhůty, automatizovat procesy spojené s výrobou, mít možnost vyhodnocovat výrobu z hlediska skutečných nákladů a integrovat logistiku s účetnictvím.

Implementace celého systému, včetně testovacích převodů dat, přečíslování skladových položek a vytvoření druhové klasifikace všech výrobků, trvala šest měsíců. Výzvou bylo speciální řešení čárových kódů ve skladech, které dle tiskového prohlášení ušetřilo čas pracovníků skladů při uskladňování a expedici zakázek a v neposlední řadě ušetřilo i celkové náklady na logistiku.  Dalším požadavkem na dodavatele systému bylo řešení evidence nedokončení výroby na technologii „zrání“ a nastavení speciálních složek kalkulačního členění, zajišťujících vliv různých výrobních a logistických parametrů na ceny výrobků.

Hlavním přínosem celého systému je podle IFS okamžitý přehled o stavu zásob, jednoznačná identifikace každého balení výrobků a historie pohybů jednotlivých balení a zjednodušení a zrychlení záznamů ve skladové evidenci. V současné době běží v ostrém provozu moduly Finance, Výroba, Distribuce, Sklady, Majetek, a CRM a připravuje se implementace modulů Údržba, Projektové řízení a Limitní plánování výroby (CBS).


Úvodní foto: Fotolia © Alexandr Mitiuc
Komentáře