Společnost Tieto aktualizovala systém SAP v Ostravských komunikacích

Společnost Tieto aktualizovala kompletní infrastrukturu systému SAP ve společnosti Ostravské komunikace.

Společnost Tieto aktualizovala systém SAP v Ostravských komunikacích


Společnost Tieto aktualizovala kompletní infrastrukturu systému SAP ve společnosti Ostravské komunikace. Projekt byl součástí průběžné modernizace infrastruktury IT Ostravských komunikací. Ostravské komunikace využívají řešení SAP na podporu procesů při údržbě a fakturaci údržby silnic, které má společnost ve své správě, při evidenci provozu motorových vozidel a k vykazování pracovní doby zaměstnanců. Aktualizace se týkala řešení SAP Solution Manager, SAP Content Server a SAP GUI na pracovních stanicích.

Hlavním oborem činnosti společnosti Ostravské komunikace jsou opravy komunikací a silničních objektů, mostů, silniční zeleně, zimní údržba komunikací, údržba dopravního značení, dopravně inženýrská kancelář, správa parkovacích automatů a další činnosti spojené s provozem a údržbou silniční sítě na území města Ostravy.

Komentáře