Společnost Vera vstoupila do ICT Unie

Členskou základnu ICT Unie rozšířila společnost VERA, která se zaměřuje na poskytování softwarových řešení pro instituce veřejné správy.

Společnost Vera vstoupila do ICT Unie


Členy ICT Unie se v letošním roce kromě firmy VERA staly také společnosti SAP Česká republika, HP Česká republika, CoolPeople, Dain, CompuGroup Medical Česká republika, Seznam.cz, Artin a Apogeo Esteem.

„Každá členská firma přináší do našeho sdružení unikátní odborné kompetence a zkušenosti. Společnými silami pak můžeme účinněji směřovat k naplnění tří strategických priorit pro ICT v České republice, které ICT Unie nedávno zformulovala. Patří sem pomoc občanům i firmám prostřednictvím fungujícího eGovernmentu, dále ICT průmysl jako priorita ekonomické strategie ČR a konečně vytvoření vhodných podmínek pro další rozvoj ICT,“ prohlásil prezident ICT Unie Svatoslav Novák.



Úvodní foto: © Anthony Sacco - Fotolia.com




Komentáře