Společnost VMware v roce 2009 meziročně zvýšila tržby o 8 procent na 2 miliardy dolarů

Společnost VMware zveřejnila finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2009.

Společnost VMware v roce 2009 meziročně zvýšila tržby o 8 procent na 2 miliardy dolarů


  • Příjmy za čtvrté čtvrtletí dosáhly 608 milionů dolarů a oproti stejnému období roku 2008 stouply meziročně o 18 procent.
  • Provozní zisk podle standardů GAAP za čtvrté čtvrtletí dosáhl 71 milionů dolarů a meziročně klesl o 30 procent. Provozní zisk bez přihlédnutí k metodice GAAP byl ve čtvrtém čtvrtletí 158 milionů dolarů a meziročně se zvýšil o 17 procent.
  • Čistý zisk podle standardů GAAP za čtvrté čtvrtletí dosáhl 56 milionů dolarů a 0,14 dolaru na akcii oproti stejnému období v loňském roce, kdy čistý zisk byl 111 milionů dolarů a 0,29 dolaru na akcii. Bez přihlédnutí k metodice GAAP čistý zisk činil 127 milionů a 0,31 dolaru na akcii ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2008, kdy dosáhl celkově 284 milionů a 0,36 dolaru na akcii.

 

  • Příjmy za celý rok 2009 dosáhly 2 miliard dolarů a meziročně se tak zvýšily o 8 procent.
  • Provozní zisk podle standardů GAAP za celý fiskální rok 2009 dosáhl 219 milionů dolarů a meziročně se snížil o 30 procent. Provozní zisk bez přihlédnutí k metodice GAAP činil 484 milionů dolarů a zvýšil se o 3 procenta oproti roku 2008.
  • Čistý zisk podle standardů GAAP za celý fiskální rok 2009 dosáhl 197 milionů dolarů a 0,49 dolaru na akcii oproti 290 milionům a 0,73 dolaru na akcii v roce 2008. Bez přihlédnutí k metodice GAAP činil čistý zisk za rok 2009 401 milionů dolarů neboli 1,00 dolaru na akcii ve srovnání s rokem 2008, kdy činil 416 milionů dolarů a 1,05 dolaru na akcii.
  • K 31. prosinci 2009 disponovala společnost finanční hotovostí 2,4 miliardy dolarů a odloženými výnosy ve výši 1,3 miliardy dolarů. Hotovost vzrostla od začátku roku o 35 procent, odložené výnosy o 52 procent.

 

Výnosy z činnosti na území Spojených států vzrostly v roce 2009 meziročně o 5 procent na 1,04 miliardy dolarů. Tržby mimo Spojené státy vzrostly v roce 2009 meziročně o 10 procent na 985 milionů dolarů. Příjmy z poskytování služeb, zahrnující údržbu softwaru a specializované služby  vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí 2009 meziročně o 52 procent na 304 miliony dolarů.

Komentáře