Jak zlepšit kvalitu absolventů vysokých škol v ČR?

Počet vysokoškolsky vzdělaných lidí v České republice neustále roste, ale úroveň vzdělání klesá.

Jak zlepšit kvalitu absolventů vysokých škol v ČR?


Univerzity a firmy sledují své cíle spíše odděleně, přestože by se měly soustředit na vzájemnou spolupráci, která může oběma stranám přinést zvýšenou konkurenceschopnost, kvalitu i atraktivitu. Nejen otázka spolupráce univerzit a firem, ale také problematika hodnocení vědy a výzkumu či úspěchy informatických pracovišť byly předmětem diskuse několika desítek informatických expertů (včetně mnoha vysokoškolských profesorů informatiky), kteří se zúčastnili brněnské konference Hovory s informatiky.

Z diskuse vyplynulo, že z hlediska potřeb firem nejsou absolventi dobře jazykově vybavení a mají nedostatečné sociální dovednosti, například v oblasti prezentace, time managementu či organizačních a komunikačních schopností. Karel Obluk, který donedávna působil ve firmě AVG Technologies, apeloval na to, že univerzitní vzdělání musí připravit  kvalifikované a flexibilní lidi, univerzity však na druhé straně nemohou suplovat interní školení firem. Snahu a zájem musí projevit také sami absolventi. Ti však po nástupu do praxe často zapomínají, že na sobě musí neustále pracovat a vzdělávat se.

Fenoménem dnešní doby je, že většina studentů se především dívá na to, jak lehké je se na univerzitu dostat, a zároveň se tam udržet, ale už nepřemýšlejí nad budoucím uplatněním. Proto nejen v České republice ale i v celé Evropě panuje nedostatek IT i dalších technicky zaměřených odborníků, což vyplynulo i z průzkumu Vysoké školy ekonomické a Digitální agendy EU. Spolupráci nepomáhá ani otázka financování univerzit, které je odvozeno od počtu studentů a nikoliv od kvality poskytovaného vzdělávání.

Seminář Hovory s informatiky se také zaměřil na zajímavé projekty výzkumných informatických pracovišť. Své úspěchy na poli počítačové grafiky a vizualizace představila například Ivana Kolingerová z fakulty aplikovaných věd ZČU Plzeň. Získáváním dat z řeči, které slouží i bezpečnostním složkám státu, se zabývá tým Jana Černockého z fakulty informačních technologií VUT Brno. Profesor Josef Psutka z fakulty aplikovaných věd ZČU Plzeň, slaví úspěchy s automatickým titulkováním „živých“ TV pořadů, a to díky využití systémů automatického rozpoznávání řeči.


Úvodní foto: © Sergej Khackimullin - Fotolia.com
Komentáře