Spoluzakladatel internetu vystoupí v Praze

Spoluzakladatel internetu vystoupí v Praze


Příští týden, 4. - 6. dubna, bude Česká republika hostit průkopníka internetu a komunikací vůbec, Vinta Cerfa, který je znám především podílem na vytvoření TCP/IP protokolů a základní architektury sítě internet. No a pokud budete mít chuť, můžete se zúčastnit i jeho veřejné přednášky v Praze.

Vinton G. Cerf pracuje jako „Vice President and Chief Internet Evangelist“ světoznámé společnosti Google. V České republice ho čeká setkání s akademickou obcí, jako jsou představitelé univerzit, vědci a studenti a snídaně s bloggery a vývojáři. Veřejnou přednášku má 5. dubna ve 14:30 na pražské Fakultě elektrotechnické ČVUT. Ta bude zároveň živě přenášena do celého světa prostřednictvím univerzitní sítě CESNET2.

……………….
Vinton Gray Cerf (větší obrázek)
vystudoval matematiku na Stanfordské univerzitě a doktorandský program (počítačové vědy) absolvoval na University of California. Je držitelem 13čestných doktorátů a spolu s kolegou Robertem E. Kahnem je také držitelem nejvyššího civilního ocenění v USA, Presidential Medal of Freedom.

Rodina protokolů TCP/IP, kterou spolu s Kahnem navrhl, vznikla v letech 1972 - 1976 na Stanfordské univerzitě, kde Vinton G. Cerf pracoval jako Assistant Professor of Electrical Engineering and Computer Science.

Cerf zastával nebo zastává řadu vysokých pozic ve významných organizacích jako v doménovém správci ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), Internet Society či v IPv6 Foru. Pracoval ve společnostech IBM, MCI a na řadě významných vládních projektů, včetně předchůdců internetu dnes už prakticky neznámých sítí ARPANET a DARPA.

Od července 1998 pracuje jako hostující vědec zodpovědný za architekturu a návrh meziplanetárního internetu v Jet Propulsion Laboratory v California Institute of Technology, od listopadu 1999 je členem organizace ICANN, což je koordinátor internetových adres a protokolů. V listopadu 2000 se stal jeho předsedou.

Ve společnosti Google pracuje od října roku 2005 jako Vice President and Chief Internet Evangelist zodpovědný za další vývoj internetových aplikací. Tato role ho předurčuje k hledání nových technologií a aplikací, kterými by firma mohla rozšířit své služby.

Vint Cerf je ženatý a má dvě děti.


Foto: Google

Komentáře