Spořitelna má lepší informace o dlužnících

Česká spořitelna si pro správu pohledávek vůči dlužníkům, kteří se ve splácení opožďují, zvolila řešení Tallyman. Informační systém bance také umožňuje splnit interní a externí požadavky na ochranu zákazníků před předlužením.

Spořitelna má lepší informace o dlužnících


Česká spořitelna si pro správu pohledávek vůči dlužníkům, kteří se ve splácení opožďují, zvolila řešení Tallyman. Informační systém bance také umožňuje splnit interní a externí požadavky na ochranu zákazníků před předlužením.

Lokalizaci a implementaci systému Tallyman zajišťuje tuzemská pobočka systémového integrátora S&T, která rovněž poskytuje podporu celého systému. „Pro databázi Tallyman jsme také dodali reportovací funkce s pomocí produktů pro Business Intelligence společnosti Cognos,” sdělil Jiří Košťál, generální ředitel S&T CZ.

Harald Walitsch, ředitel pro řízení retailových rizik České spořitelny, uvedl: „Jsme bankou, která je největším poskytovatelem úvěrů drobným klientům na trhu. ... Pokud se klienti dostanou do situace, že z nejrůznějších důvodů náhle přestanou své půjčky splácet, je důležité, abychom se o tom co nejdříve dověděli a mohli společně s klienty přijmout příslušná opatření – odklady splátek, prodloužení splátkového kalendáře a podobně. Systém Tallyman díky včasnému varování umožní snížit počet klientů, kteří se ocitnou v exekučním řízení.“

Implementace systému by měla snížit částku blokovanou v nezaplacených pohledávkách. Česká spořitelna bude také moci vyhovět řadě požadavků vyplývajících ze směrnice BASEL II.

Hodnota systému Tallyman spočívá podle implementátora především v jeho schopnosti roztřídit dlužící zákazníky podobně, jako CRM systémy rozdělují zákazníky na jednotlivé marketingové segmenty. To je při správě pohledávek důležité, neboť případ každého dlužníka je třeba posuzovat individuálně.

Komentáře