SPŘ vyhlašuje soutěž Projektový manažer roku 2012

Společnost pro projektové řízení (SPŘ), vyhlašuje soutěž Projektový manažer roku 2012.

SPŘ vyhlašuje soutěž Projektový manažer roku 2012


Posláním soutěže je hodnotit projektové manažery, manažerky a samotné projekty ve veřejném,  soukromém  i  neziskovém  sektoru,  napříč  všemi  odvětvími  v ČR. Kandidáti  na  cenu  Projektový  manažer  roku  budou  prokazovat  své dovednosti v manažerské hře, při které budou simulovat řízení konkrétního projektu. Pravidla hodnocení dále vycházejí ze  zkušeností  s certifikací  projektových  manažerů podle mezinárodního  standardu  International  Project  Management Association (IPMA) a celosvětové soutěže IPMA Awards.  

SPŘ uvádí, že v posledních letech výrazně roste zájem o projektové řízení ve všech sektorech ekonomiky a pozice projektový manažer je jednou z nejvyhledávanějších na trhu práce. Rostoucí zájem o projektové řízení je dán potřebou organizací realizovat změny - přizpůsobovat se rychle se měnícímu prostředí. Zájem je spojen také se vstupem České republiky do Evropské unie (EU). Od roku 2007 se u nás realizovalo více než 40 000 projektů podpořených z EU.

Tým hodnotitelů a Porota budou hodnotit a vybírat vítěze v rámci šesti kategorií: Projektový manažer/ka roku, Projekt roku,  Charitativní  (neziskový)  projekt  roku  a  Studentský  projekt  roku.  Hodnotitelé  a  Porota  budou  dále  hodnotit významné  počiny  v oblasti  projektového  řízení  v  kategorii  Síň  slávy.  Publikum  slavnostního  galavečera  bude  mít příležitost vyjádřit svůj názor na kvalitu přihlášených projektových manažerů a projektů ve vyhlašované kategorii Cena sympatie.

Do  soutěže  je  možné  se  přihlásit  v období  od  1.  července  do  30.  srpna  2012  prostřednictvím  webových  stránek www.pmroku.cz. První kolo hodnocení a sestavení finálové skupiny pro jednotlivé kategorie bude soutěžícím oznámeno 16. září 2012. Slavnostní vyhlášení vítězů a udílení cen proběhne 9. října 2012 v prostorách Centra současného umění DOX, Praha.


Úvodní foto: © Andrea Danti - Fotolia.com
Komentáře