Stáhněte si publikaci "Úvod do dlouhodobé archivace dokumentů" od Software602

Jakým požadavkům musí vyhovovat elektronický dokument, aby bylo možné plně spoléhat na jeho právní účinnost? Jak je možné jej chránit proti katastrofickým událostem typu prolomení šifry?

Stáhněte si publikaci "Úvod do dlouhodobé archivace dokumentů" od Software602


„Jestliže jsme si před pěti lety neuměli představit dnešní rozmach tabletů a smartphonů, jak bychom mohli spolehlivě předvídat, jaká zařízení se budou používat v roce 2050? Můžeme tedy mít v roce 2012 jistotu, že dokument bude i v prostředí neznámých přístrojů a aplikací bez problémů čitelný a jeho pravost nezpochybnitelná?,“ táže se výkonný ředitel Software602 Jan Petr v úvodu k publikaci Dlouhodobá archivace elektronických originálů dokumentů.

Otázka je to pochopitelně řečnická. Publikace připomíná, že to možné nejen je, ale že je možné to provést tak, že se konkrétní způsob archivace bude opírat o jednoznačná ustanovení legislativy.  Je tomu tak od poloviny letošního roku, kdy byl zákon o elektronickém podpisu přizpůsoben požadavkům EU a formáty ETSI byly zavedeny jako referenční referenční formáty elektronického podpisu.

Zorientovat čtenáře v otázkách archivace podle zmíněných norem je cílem útlé publikace, kterou vydala společnost Software602 a kterou poskytla zdarma ke stažení na svém webu.

Čtenář v ní najde stručný výkladový slovníček nejčastějších zkratek a odborných termínů jako akreditovaná certifikační autorita, autenticita dokumentu, elektronický podpis, expirace certifikátu, ETSI, LTA, LTV, PAdES, PDF/A, TSL apod.

Jádro brožurky pak tvoří vysvětlení klíčových problémů, z nichž vyjímáme.

-    Jakým požadavkům musí vyhovovat elektronický dokument, aby bylo možné plně spoléhat na jeho právní účinnost?
-    Jak je možné jej chránit proti katastrofickým událostem typu prolomení šifry?
-    Co přesně vyžaduje legislativa?
-    Jak řešit archivaci v prostředí spisové služby?
-    Jak řešit archivaci v rámci systému pro správu dokumentů (DMS)?
-    Jak rozšířit stávající informační systémy o funkce vytváření a archivace „dlouhodobých“ dokumentů?

Čtenáři, kteří nemají příliš času, ocení zejména přehled a stručnost výkladů. Texty jsou psány tak, aby je bylo možné procházet velmi rychle, takže jedna až dvě hodiny podle autorů publikace postačí k tomu, aby byl uživatel v problematice zorientován.


Úvodní foto: © Thomas Jansa - Fotolia.com
Komentáře