Statistické služby se přizpůsobují evropským požadavkům

Ness Technologies a Český statistický úřad (ČSÚ) oznámily zahájení rozvoje dalších částí statistického metainformačního systému (SMS), který má zvýšit kvalitu statistických služeb zajišťovaných ČSÚ.

Statistické služby se přizpůsobují evropským požadavkům


Ness Technologies a Český statistický úřad (ČSÚ) oznámily zahájení rozvoje dalších částí statistického metainformačního systému (SMS), který má zvýšit kvalitu statistických služeb zajišťovaných ČSÚ.

Požadavky Evropského statistického systému (vytvářeného v rámci Evropské unie) na kvalitu statistických dat vyžadují budování statistického metainformačního systému (SMS) jako základního stavebního kamene moderního statistického informačního systému. ČSÚ počátkem roku 2005 rozhodl o zahájení vývoje a spuštění projektu SMS s cílem implementovat tento systém postupně ve své praxi. Předseda ČSÚ Jan Fischer projekt zařadil mezi nejvyšší priority dalšího rozvoje ČSÚ.

Využití nástrojů SMS se předpokládá nejen v ČSÚ, ale postupně i na dalších pracovištích státní statistické služby. Aplikací nástrojů SMS dojde k systematickému sjednocování statistické metodiky v rámci státní statistické služby. Dosáhne se tím jednotné interpretace statistických dat a informací, zvýšení jejich kvality i zvýšení kompatibility těchto dat mezi členskými zeměmi EU.

Primárním obsahem projektu SMS je realizace části systému, která umožní efektivnější zpracování statistických úloh. Řešení bude navrženo a realizováno tak, aby při změně zadání existujících statistických zjišťování nebo vzniku nových bylo možno na tyto požadavky reagovat pružně a rychle. Technologicky bude řešení založeno na principech internetového portálu a datového skladu.





Komentáře