STORMWARE získal certifikát Investor in People

Úspěšným zvládnutím závěrečného auditu v rámci Národního projektu Standard řízení a rozvoje lidských zdrojů Investors in People se společnost STORMWARE připojila k několika málo českým firmám, které obdržely certifikát potvrzující mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.

STORMWARE získal certifikát Investor in People


Úspěšným zvládnutím závěrečného auditu v rámci Národního projektu Standard řízení a rozvoje lidských zdrojů Investors in People se společnost STORMWARE připojila k několika málo českým firmám, které obdržely certifikát potvrzující mezinárodně uznávaný standard v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Mezi českými producenty ekonomického software je společnost STORMWARE prvním a zatím jediným držitelem tohoto certifikátu.

Růst prodeje, jaký zaznamenává společnost STORMWARE s.r.o. v posledních letech, přináší tlak na další vývoj produktů a neustálé zkvalitňování služeb poskytovaných v rámci zákaznické podpory. V důsledku toho roste počet zaměstnanců. Řízení a péče o lidské zdroje v dynamicky se rozvíjející společnosti přináší nové potřeby a výzvy.

"Dobře víme, že zákazníkova spokojenost, a tedy i úspěch společnosti na trhu, jsou úzce propojeny se spokojeností zaměstnanců firmy. Bez loajálních, motivovaných a vzdělaných zaměstnanců se na dnešním trhu žádná společnost neobejde," říká ředitel společnosti Ing. Petr Klička. Investice je tedy třeba směřovat nejen do vývoje vlastních produktů, zkvalitňování vnitřní IT infrastruktury a call centra, marketingových činností či postavení nové budovy, ale i do personálního řízení.

Tak by se daly shrnout důvody, které vedly společnost STORMWARE k zapojení do Národního projektu Standard řízení a rozvoje lidských zdrojů Investors in People (IIP) vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a financovaného z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Subjektem zajišťujícím šíření standardu IIP v České republice je agentura CzechInvest. Standard IIP byl ve společnosti STORMWARE zaváděn pod dohledem garantované poradkyně IIP Dany Formánkové.

Na začátku byla analýza situace, zmapování spokojenosti a potřeb zaměstnanců (formou dotazníkového šetření) a identifikace základních oblastí, potřebných ke zlepšení. V akčním plánu si pak společnost STORMWARE za pomoci poradkyně stanovila postup, jak odstranit slabé stránky a nedostatky v oblasti řízení lidských zdrojů.

Postupným realizováním akčního plánu se optimalizovalo nastavení personálních procesů a jejich provázání s celkovou strategií organizace. Mnohé oblasti dostávaly svou novou tvář a strukturu, např. interní komunikace a firemní kultura, plán rozvoje a vzdělávání a vzdělanostní účty, motivace, proces řízení výkonu a hodnocení zaměstnanců, proces náboru apod.

V období několika málo měsíců od zapojení společnosti STORMWARE do projektu IIP po závěrečné zhodnocení získala oblast personálního řízení ucelený a jasný směr.

Náročné závěrečné dvoudenní zhodnocení, které proběhlo začátkem června v sídle firmy v Jihlavě, prováděla nezávislá hodnotitelka Mezinárodního centra kvality (International Quality Centre) paní Janet Snowball. Její závěrečná zpráva se stala podkladem pro kladné rozhodnutí hodnotitelské komise Mezinárodního centra kvality o přidělení certifikátu společnosti STORMWARE.

"Získání osvědčení Investor in People je pro společnost STORMWARE potvrzením profesionální úrovně řízení lidských zdrojů a důkazem, že rozvoj zaměstnanců je v souladu s rozvojem společnosti. Po certifikátu ISO 9001:2001 je certifikát Investors in People dalším dokladem o kvalitě naší práce," dodává ředitel společnosti Petr Klička.

Standard IIP chce společnost STORMWARE udržet a hodlá na něm pracovat i v dlouhodobém horizontu.

Komentáře